logo kinoloski savez

BURGOŠKI JAREBIČAR

Naziv rase: BURGOŠKI JAREBIČAR
Originalni naziv rase:PERDIGUERO DE BURGOS
Br. Standarda: 90
Klasifikacija FCI: GRUPA VII - PTIČARI

Upotreba: Ptičar za sitnu i pernatu divljač. Burgoški ptičar je veoma cenjen od lovaca koji žele robustnog, za sve terene i vremenske prilike i vrste lova otpornog i poslušnog psa. On je snažan i raspolaže pre svega jednim odličnim čulom mirisa. Njegova vičnost lovu, kao i metodično odlično ponašanje u lovu, počiva na njegovoj mirnoći i sigurnosti u reviru, kao i na bez pogovora markiran- ju i aportiranju. Iako se on uobičajeno upotrebljava za lov sitne divljači, može se upotrebiti i za lov visoke divljači, zadatak koji on obavlja sa velikom srčanošću.
Opšti izgled: Lovački pas pogodne veličine, sa srednje uravnoteženim proporcijama. Glava sa visećim ušima je dobro razvijena. Telo je kompaktno, a ekstremiteti su snažni. Dlaka je kratka.Kod srednjeg formata treba po mogućstvu da dužina tela odgovara visini grebena. U stavu i kretanju teži se harmoniji u proporciji i funkciji.
Karakter: Robustan, uravnotežen, miran i stabilan. On je odličan ptičar, specijalista za lov sitne i pernate divljači. Pogled zrači krotkošću i plemenitošću. Ova rasa raspolaže odličnim karakternim osobinama, prilagodljivošću i inteligencijom.
Glava: Velika i krepka sa dobro razvijenim gornjim delom glave. Lični deo i njuška su snažni, uši

vise u obliku vadičepa. Gledano odozgo lobanja sa njuškom treba da čini približno jedan pravougaonik koji se lagano sužava ka nosnoj pečurci, ipak bez utiska da je njuška špicasta. Dužina lobanje odnosi se prema dužini ličnog dela kao 6:5. Podužne osovine lobanje i njuške su divergentne.
Lobanja: Široka, snažna, zaobljena, gledano sa strane konveksna. Markantna čeona brazda. Potiljačna kvrga slabo izražena. Naglašeni nadočni lukovi.
Stop: Blag, slabo izražen.
Njuška: Gledano sa strane ravna ili ka nosnoj pečurci veoma blago uzdignuta. Celom dužinom
široka i ne sme odavati utisak da je špicasta. Širok nosnik.
Nosna pečurka: Tamnobraon, vlažan, velika i široka, sa otvorenim nozdrvama.
Usne: Viseće, bez labavosti. Gornja usna potpuno prekriva donju. Donja usna čini naglašen ugao usana. Sluzokože treba da su braon.
Zubi: Snažni, beli i zdravi. Makazasto zubalo, premolari trebaju biti svi na broju.
Oči: Srednje veličine, bademaste, prvenstveno tamno lešnikove boje. Izraz je plemenit i blag ali pod određenim prilikama mogu odavati utisak setnosti.
Kapci: Koža je srednje debljine, sluzokože braon boje, kao i ostale sluzokože. Donji kapak je toliko priležući, koliko je to moguće.
Uši: Velike, viseće, trouglaste. U mirovanju one su usađene u visini očiju. Vise ljupko u obliku vadičepa. Bez da ih treba potezati dopiru do ugla usta, ali ne do nosne pečurke. Na dodir nežne i mekane, fino odlakane. Koža dozvoljava da se vidi crvenilo vena. Kada je pas u pozornosti, koren je višlje i linija usađenosti je ravnije na lobanji.
Nepce: Sluzokože obojene roze bojom, sa dobro izraženom resicom.
Vrat: Jak i snažan. Široko usađen na glavu. Ka telu se blago i progresivno proširuje. Gornja granična linija je blago zaobljena. Donja granična linija pokazuje jedan dobro ocrtan, ali ne preter- ano veliki, dupli podgušnjak, koji počinje obostrano na uglu usta.
Telo:
Kvadratično, jako i robustno sa snažnim grudnim i rebarnim košem, odaje utisak snage i gipkosti.
Greben: Dobro odvojen.
Leđa: Snažna i mišićava. Rebra su dobro razvijena, okrugla i nisu ravna. Dobro vidljiv međure- barni prostor koji postaje sve širi ka zadnjem slobodnom rebru. Obim grudi odgovara dužini većoj za 1/4 od visine grebena.
Slabine: Srednje duge, široke i mišićave, odaju utisak snage.
Sapi: Široke i snažne. Mora se obratiti pažnja da je njihov nagib nasuprot leđne linije, prema zemlji manje od 45 stepeni. Visina sapi ista je ili nešto manja od grebena.
Gornja linija: Ravna i horizontalna ili prvenstveno od grebena blago padajuća. Nikada sedlasta. Bez postranog ili vertikalnog odstupanja u kretanju.
Grudi:
Široke i duboke, dopiru do laktova, mišićave i snažne. Dobro napred isturen vrh grudne kosti. Stomak/bokovi: Stomak ka genitalijama blago podignut. Slabine duboke, bokovi dobro odvojeni. Rep: Usađen srednje visoko, debeo u korenu. Kupira se na trećinu ili polovinu dužine.
Prednje noge: Ravne, vertikalne i paralelne. Snažna građa kostiju. Kratko došaplje. Dobro razvi- jene šape.
Plećke: Srednje kose, dobro mišićave. Lopatica treba da je približno iste dužine kao nadlaktica.

Nadlaktica: Snažna i dobro mišićava. Dužina iznosi 2/3 dužine podlake.
Podlaktica: Snažne kosti, tetive vidljive i istaknute. Ravne i vertikalne. Laktovi naležu uz telo. Dužina podlaktice iznosi dvostruko rastojanje od šaplja do zemlje.
Došaplje: Gledano sa strane samo malo iskošeno, praktično u produžetku podlaktice. Snažne kosti.
Šape: Mačije. Prsti jedan uz drugog i visoko zaobljeni. Nokti tamni. Centralni i periferni jastučići,
čvrsti, veoma široki i otporni. Međuprstna koža srednje izražena.
Uglovanost: Ugao između plećke i nadlaktice približno 100 stepeni. Ugao između nadlaktice i podlaktice približno 125 stepeni.
Zadnje noge: Snažne i mišićave sa snažnim kostima, vertikalne, sa pogodnim uglovima. Skočni zglob izražen i uglovan, odaje utisak snage i čvrstine.
Butina: Veoma snažna, sa jasno istaknutom, dobro vidljivom i jako razvijenom muskulaturom. Dužina joj odgovara 3/4 dužine potkolenice.
Potkolenica: Duga i snažnih kostiju, dvostruko duža od došaplja.
Skočni zglob: Dobro odvojen sa jasno vidljivim tetivama.
Došaplje: Jake kosti, vertikalna ka zemlji.
Šape: Mačija, odgovaraju prednjim, samo nešto duže.
Uglovanost: Ugao između kuka i butine približno 100 stepeni. Ugao između butine i potkolenice približno je 120 stepeni. Otvorenost skočnog zgloba je oko 130 stepeni.
Kretanje: Tipičan način kretanja je štedljiv – za rad podoban kas, tečan i pun snage, bez tenden- cije ka ravanisanju.
Koža: Elastična, ipak ne slobodna, debela, bogato razvijena, roze boje, bez fleka. Sve sluzokože treba da su braon, nikada crne.
Dlaka: Gusta, srednje debljine. Raspoređena ravnomerno po celom telu, sve do međuprstnog prostora. Finija na glavi, ušima i na nogama.
Boja: Osnovne boje dlake su bela i jetrena. Ove boje su nepravilno pomešane, što može omogućiti pojavu mramoraste jetrene boje, sivkaste jetrene boje ili tačkaste jetrene boje, kao i dalje različite kombinacije u kojima bela ili jetrena preovlađuju i na kojima su bele fleke nejasno ograničene ili oštro opisane. Za dlaku karakteristično, često postojeća ali ne neophodna je oštro opisana bela fleka na čelu. Na ušima je uvek jednobojna fleka jetrene boje. Dlake jetrene boje mogu činiti jasno ograničene fleke ove boje, koje su nepravilno raspoređene po celom telu. Ove se nalaze sa belim dlakama koje mogu praviti ploče, koje ipak ne padaju jako u oči. Nikada nisu dozvoljene crna boja i crveni palež iznad očiju i na nogama.
Veličina: Mužjaci 62-67 cm, a ženke 59-64 cm. Kod ove rase postoji uočljiva razlika između polo- va: mužjaci su homogeniji, ženke su različite visine i uopšteno lakše.
Greške: Svako odstupanje od navedenih tačaka smatra se greškom, čije ocenjivanje mora stajati u tačnoj srazmeri sa stepenom izraženosti.
Lake mane
Ovnujski nos, ipak ne preterano.
Nedostatak jednog premolara.
Klještasto zubalo.
Nedovoljno čvrsta gornja linija tela.
Samo sasvim malo vidljiv treći očni kapak.

Usne i podgušnjak veoma izraženi, ipak nepreterano.
Prednje i zadnje došaplje kao i šape slabi, ipak ne preterano.
Za vreme lova stečeni ožiljci, povrede ili posekotine.
Teške mane (koje isključuju ocenu odličan)
Špicasta njuška i uska lobanja.
Veoma izražen entropium ili ektropium.
Preterano duge uši ili prenisko usađene .
Preterano velike usne i podgušnjak.
Glava u lošem odnosu prema telu ili je mala.
Svetle oči.
Paralelne linije glave.
Ne traumatski zadobijen nedostatak više premolara ili očnjaka.
Sedlasta leđa.
Visina sapi značajno veća od grebena.
Ekstremiteti koji nisu vertikalni, slabi iskrivljeni.
Labavi laktovi, kravlji stav.
Talasasta ili veoma duga dlaka.
Ukupan izgled lakog i slabunjavog ili teškog i mlitavog psa.
Neharmonično izbalansiran karakter.
Nekupiran rep.
Isključujuće greške (one prouzrokuju isključenje od ocenjivanja)
Rascepljen nos ili nos crne boje.
Predgriz svakog oblika.
Preteran podgriz.
Fleke boje mesa na nosu.
Albinizam.
Konvergentna glava.
N.B. Mužjaci moraju imati dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.