logo kinoloski savez

BRAZILSKI PAS

Naziv rase: BRAZILSKI PAS
Originalni naziv rase:FILA BRASILEIRO
Br. Standarda: 225
Klasifikacija FCI: GRUPA II - PINČERI I ŠNAUCERI, MOLOSI I ŠVAJCARSKI PASTIRSKI PSI PINSCHER AND SCHNAUZER, MOLOSSIANS AND SWISS MOUNTAIN AND CATTLEDOGS

Opšti izgled: Tipičan molos. Snažnog kostura, kompaktan, pravougaonog oblika, harmoničan i skladan. Uočava se gipkošću koja se lako uočava i pored njegove masivnosti. Ženke na prvi pogled moraju biti ženstvenije od mužjaka.
Karakter: Značajan deo karaktera je hrabrost, odlučnost. Odan je gospodaru i privržen deci. Njegova vernost je čuvena u Brazilu. Uvek traži društvo vlasnika. Prema strancima je nepoverljiv. U kući je miran. Nenadmašan je kao čuvar. Poseduje instikt za lov velike divljači i kao pastirski pas za čuvanje goveda.
Kretanje: Treba da je osvajajuće i sobodno. Njegov korak podseća na kretanje velike mačke. Osnovna odlika je dvotaktni korak pri čemu noge iste strane idu istovremeno. Pri hodu glava je niža od leđne linije. Fila se kreće slobodno sa snažnim korakom. Galop je snažan i za tako velikog psa elastičan. Na osnovu svoje tipične molosoidne građe fila u toku kretanja može veoma brzo da promeni smer.
Izraz: U mirovanju odaje uzvišenost i punu samostalnost. Ako je povećana pozornost, njegov izraz odaje odlučnost i opreznost kombinovano sa odlučnim pogledom.
Glava: Velika, teška, snažna, pri tome uvek u dobroj proporciji u odnosu na telo. Odozgo posma- trana slična je trapezu, glava je u obliku kruške. Sa strane gledano njuška i lobanja su skoro u odnosu 1:1, pri čemu je njuška neznatno kraća.
Lobanja: U profilu lobanja apravi laganu krivinu od stopa do potiljne kosti koja je naročito izražena kod štenadi. Gledano od napred lobanja je velika, široka, gornja linija lako zaobljena. Postrane linije spuštaju se vertikalno i pri tome se glava stanjuje u pravcu njuške. Nema stopa. Stop: Posebno od napred posmatrano nije primetan. Središnja brazda je blago izražena i pruža se blago na gore. Posmatrano sa strane stop je mali, kos i stvaran je samo pri dobro razvijenim nadočnim lukovima.
Njuška: Snažna, široka i duboka, uvek u skladu sa lobanjom. Odozgo posmatrana dobro ispunje- na ispod očiju, sužava se do sredine a odatle do kraja opet je neznatno šira. Posmatrano sa strane njuška je ravna ili je laki „rimski nos“. Prednja strana njuške je gotovo vertikalna sa udubljenjem tačno ispod nosa i tako sa gornjom usnom pravi perfektnu krivinu. Gornja usna je debela, opuštena, spuštena preko donje usne i tako pravi donju liniju koja je pri tome paralelna sa gorn- jom linijom njuške. Ivica usana uvek vidljiva. Donja usna do očnjaka uska i priležuća na kosti vil- ice. Njuška u korenu duboka, ali dubina nije veća od dužine njuške. Ivice usana formiraju obrnu- to slovo „V“.
Nos: Dobro razvijene nozdrve koje nemaju potpunu širinu kostiju vilice. Boja je crna.
Oči: Srednje do velike, bademaste, prilično udaljeno jedno od drugog i srednje do duboko usađeno. Dozvoljene boje: od tamno braon do žute, uvek u saglasnosti sa bojom dlake. Mnoge file imaju slobodnu kožu donjeg kapka (opuštenu) – to se ne uzima za manu. Ovaj detalj daje rasi tipičan melanholičan izraz.
Uši: Viseće, velike, debele, „V“ oblika. Široke u korenu, sužavaju se prema vrhu. Zaobljen vrh. Postavljene na zadnjem delu lobanje i u mirovanju usađene u visini očiju. U afektu uši se nalaze iznad ove pozicije. Prednja ivica ušiju je viša od zadnje. Uši su viseće na obraze priležuće ili unazad naborane i tada je vidljiva unutrašnjost ušiju.
Zubalo: Zubi su širi nego duži, snažni i beli. Gornji sekutići su široki u korenu i oštrih ivica. Očnjaci su snažni postavljeni daleko jedan od drugog. Idealno zubalo je makazasto, a klještasto je dozvoljeno.
Vrat: Spoljna ivica zaobljena, snažan i mišićav, deluje kratko. Lako zaobljena gornja strana i dobro povezana sa glavom. Ima podgušnjak.
Gornja linija: Greben u blago padajućoj liniji na osnovu međusobno veoma daleko postavljenih lopatica. Greben niži od sapi. Iza grebena gornja linija menja smer i penje se ka sapima. Leđna lin- ija nikako ne pokazuje ulegnuće ili ispupčenje.
Sapi: Široke i duge, sa horizontalom zaklapaju ugao od 30 stepeni, blago zaobljene. Nešto su više od grebena, a od pozadi posmatrano sapi su široke koliko i grudni koš, kod ženki smeju biti šire. Telo: Jako, snažno i duboko, prekriveno debelom i slobodnom kožom. Grudni koš je duži od zad- njeg dela. Dužina tela je za 10% veća od visine grebena, mereno od ramenog zgloba do sedne kvrge.
Grudni koš: Dobro zaobljena rebra, a ova zaobljenost ne sme menjati položaj plećke. Duboke i prostrane grudi dopiru do lakta. Vrlo jasna grudna kost.
Slabine: Kraće i ne tako duboke kao grudni koš. Slabine i grudni koš su jasno razdvojeni. Kod
ženki su u donjem delu bolje razvijene. Gledano odozgo slabine su uže od grudnog koša i sapi, ali ne treba da obrazuju struk.
Donja linija: Ravna i duge grudi, linija grudi paralelna sa zemljom a linija stomaka se podiže ka zadnjem delu, ali ne kao kod vipeta.
Prednje noge: Ramenu regiju čine dve kosti iste dužine (plećka i nadlaktica). Plećka sa horizon- talom zaklapa ugao od 15 stepeni, a sa nadlakticom oko 95 stepeni. Spoj plećke i nadlaktice gradi rameni zglob. On se nalazi u visini predgrudi, ipak nešto unazad postavljen. U idealnom slučaju rameni zglob se nalazi na polovini visine od donje ivice grudnog koša do grebena. Lakat se nalazi na vertikali spuštenoj od grebena koji dodiruje nogu.
Prednje noge su sa snažnim kostima, paralelne, do šaplja ravne. Kosti šaplja kratke, snažne, lako zakrivljen zglob šaplja. Dužina nogu od zemlje do lakta je 50% vrednosti od zemlje do grebena. Šape: Snažne i sa dobro uzglobljenim prstima koji nisu potpuno zatvoreni, jastučići debeli, široki i duboki. U idealnom slučaju usmerene u napred. Nokti jaki, tamni, beli nokti su prihvatljivi ako je boja dlake na prstima ili šapama bela.
Zadnje noge: Manje teške kosti nego kod prednjih nogu, ipak nikada ukupno lake kosti. Butina je obavijena snažnim mišićima. Muskulatura se pruža od sedne i crevne kosti karlice i čini spol- jašnje granice zadnje noge. Zbog toga crvena kost mora imati dobru dužinu. Zadnje noge su para- lelne, snažni skočni zglobovi, došaplje lako zaobljeno i višlje od prednjeg. Koleni i skočni zglob umereno uglovani.
Šape: Nešto više ovalne od prednjih, ali inače važi isti opis. Ne treba da ima peti prst.
Rep: Vrlo širok u korenu, srednje usađen, u visini skočnog zgloba jasno se sužava. U afektu fila nosi rep visoko i savijenost na vrhu je jako naglašena. Ne treba da je nošen iznad leđa.
Veličina: Visina grebena mužjaka 65-75 cm, ženki 60-70 cm.
Masa: Mužjaci minimum 50 kg, ženke minimum 40 kg.
Boja: Sve jednobojne, osim diskvalifikacionih boja (bele, mišije sivo, kao i „flekava“ i blu merl). Kompletno tigrasta fila može biti svetlija kao i tamnija. Tamna maska moguća ali nije obavezna. Kod svih dozvoljenih boja dozvoljena je belina na šapama, grudima i vrhu repa. Na drugim mes- tima je nepoželjna. Belina koja iznosi više od 1/4 površine tela mora biti kažnjena.
Koža: Jedna od osnovnih rasnih odlika je slobodna i debela koža koja pokriva celo telo. Veoma slobodna koža je na guši, grudnoj kosti i stomaku. Neki psi imaju nabor postrano na glavi ili na grebenu. Postrani nabor na glavi pruža se do grebena. Kada je pas u mirovanju na glavi nema nab- ora, a kada je u afektu pojavi se mali nabor na uzdužnoj liniji lobanje.
Dlaka: Kratka, ravna, gusta i polegla.
Opšte mane: Kriptorhizam, monorhizam, albinizam, gluvoća i td.
Diskvalifikacione mane: Agresivnost prema vlasniku, plašljivost, nosna pečurka roze boje, pod- grizač, predgriz gde su zubi vidljivi pri zatvorenoj vilici, nedostatak očnjaka ili molara izuzev M3, plave oči (porcelanske oči), kupirane uši ili rep, bela boja, mišije siva, „flekava“, merl faktor, sapi niže od grebena, mužjaci ispod 65 cm i ženke ispod 60 cm, nedostatak slobodne kože, atipično kretanje.
Vrlo teške mane: Mala glava, suve gornje usne, gledano od napred jasan stop, buljave oči, nedostatak dva zuba izuzev P1, nedostajuća guša, apatičan ili frustriran, plašljivost na pucanj,
šaranasta leđa, ravna, ne ka sapima uzdignuta leđa, stomak isuviše prikupljen, kravlji stav, ravan skočni zglob, teške kosti, nedostatak supstance, mužjaci iznad 75 cm i ženke iznad 70 cm, bele oznake koje zauzimaju više od 1/4 tela, nedostatak pigmenta na očnom kapku, okrugle oči, kvadratično telo.
Teške mane: Kratka njuška, male uši, visoko usađene uši, preterano svetle oči, nabori kože na lobanji kada je pas u mirovanju, predgriz, nedostatak dva zuba, ravna koža ispod guše, ulegnuta leđa, uske sapi, rep nošen iznad leđa, plitke grudi, svako odstupanje kod prednjeg i zadnjeg došaplja, preterano uglovan skočni zglob, kratak korak.
Lake mane: Sve što stoji u napomeni standarda.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa potpuno spuštena u skrotum.
Test karaktera za filu:
Obavezan za sve pse počevši od 12 meseci starosti. Da bi titula šampiona bila potvrđena, treba da dobije sertifikat o sposobnostima, na osnovu testa karaktera. Taj test je obavezan kada se radi o specijalizovanim izložbama pasa, a fakultativan kada se radi o opštim izložbama, po izboru sudi- je, a pod uslovom da su testovi izvršeni izvan zatvorenog izložbenog prostora i bez prisustva pub- like. Pomenutim testom je obuhvaćen:
1 Napad štapom – Pas treba da napadne, pred licem koje ga predstavlja (vodičem), ne pokazujući da je zavistan od istog. Lice koje predstavlja psa mora da ostane mirno. Izričito mu je zabranjeno da udara ili da dodiruje psa.
2 Test na pucanj – Treba ispaliti petardu ili metak iz startnog pištolja na 5 metara udaljenosti od psa. Pas treba da postane pozoran pri čemu treba da pokaže sigurnost i smelost koji su tipični za njega.

1 Za sve vreme trajanja izložbe sudije posmatraju ponašanje psa, a naročito njegovo držanje u toku testa karaktera:
a Nepoverenje psa prema nepoznatim licima,
b Sigurnost, hrabrost, odlučnost i smelost.