logo kinoloski savez

BRADATI KOLI

Naziv rase: BRADATI KOLI
Originalni naziv rase:BEARDED COLLIE
Br. Standarda: 271
Klasifikacija FCI: GRUPA I - PASTIRSKI PSI I PSI TERAČI STOKE(SEM ŠVAJC. PASTIRSKIH PASA)

Opšti izgled: Vitak, oštre dlake, aktivan pas, duži nego što je visok u približnom odnosu 5:4 mereno od najisturenije tačke grudne kosti do sedne kvrge. Ženke smeju biti neznatno duže. Uprkos snažnoj građi tela pas treba da pokazuje dobro postavljanje na zemlji i da ne deluje teško. Prepoznatljiv znak rase je bistar, odlučan izraz.
Karakteristika: Oprezan, živahan, samostalan, aktivan.
Narav: Pouzdan inteligentan radni pas bez znakova nervoze ili agresivnosti.
Glava i lobanja: Glava u pravilnom odnosu prema veličini tela. Lobanja široka, ravna i kvadratična. Rastojanje između stopa i potiljne kosti jednako je širini između ušnih otvora. Njuška je snažna i odgovara po dužini rastojanju između stopa i potiljne kosti. Ukupan izgled je pas koji ima snažne vilice i lobanju koja omogućava dovoljno prostora za mozak. Srednji stop. Nosna pečurka velika i kvadratična, većinom crna, kod plavih i braon pasa odgovara boji dlake. Nosna pečurka i usne jednobojne bez tačaka ili fleka. Pigmentacija usana i ivice očnih kapaka odgovara boji nosne pečurke.
Oči: U boji koja odgovara boji dlake. Jedno od drugog daleko postavljeno. Velike, nežne i ljupke, nisu buljave. Obrve na gore i napred zasvođene, ipak ne tako duge da pokrivaju oči.
Uši: Srednje velike i viseće. Pri opreznosti podižu se u korenu do visine lobanje, ali ne preko nje i čine lobanju širom.
Zubalo: Veliki i beli zubi. Snažne vilice po mogućstvu sa perfektnim pravilnim i potpunim makazastim zubalom, pri čemu gornji sekutići bez međuprostora naležu na donje i zubi stoje ver- tikalno u vilici. Klještasto zubalo dozvoljeno ali nije poželjno.
Vrat: Srednje dug, mišićav i blago zavijen
Prednji deo: Plećke kose i dobro unazad postavljene. Noge ravne i vertikalne sa snažnim kosti- ma, uokolo prekrivene razbarušenom dlakom. Došaplje gipko, ipak bez slabosti.
Telo: Dužinu leđa daje dužina grudnog koša, a ne dužina slabina. Leđa su ravna. Rebra dobro zasvođena ali nisu bačvasta. Slabine snažne. Grudni koš dubok sa puno mesta za srce i pluća.
Zadnji deo: Dobro mišićav sa snažnom potkolenicom. Dobro uglovan koleni zglob i nisko postavljen skočni zglob. Došaplje stoji pod pravim uglom prema zemlji i nalazi se u normalnom stavu, odmah iza vertikale spuštene iz sedne kvrge.
Šape: Ovalne sa dobro ispunjenim jastučićima. Prsti zaobljeni i dobro zatvoreni. Dobro pokrivene dlakom, takođe i između jastučića.
Rep: Nisko usađen, bez naglog zavijanja ili okretanja, i toliko dug da poslednji pršljen dopire do skočnog zgloba. U stajanju ili hodanju nisko nošen sa uzdignućem na kraju. Pri kretanju ispruženo nošen, nikada iznad leđa. Pokriven bujnom dlakom.
Kretanje: Gipko, istovremeno tečno sa dalekim iskorakom, sa minimumom naprezanja osvaja prostor.
Dlaka: Dupla, sa mekom gustom, kao krzno podlakom. Pokrovna dlaka ravna, oštra, snažna i razbarušena, niti vunasta niti uvijena, a dozvoljena je blaga talasastost. Izražena dužina i gustina dlake donosi zaštitu, a čini vrednost oblika psa, ipak ne u tolikoj meri da prirodne linije psa budu izbrisane. Dlaka se u malom delu sme trimovati. Nosnik oskudno prekriven dlakom, pri čemu je ona na stranama duža, ravno padajuća i prekriva usne. Na obrazima, donjoj usni i ispod brade usmerena je dlaka ka grudima i čini tipičnu bradu.
Boja: Boja škriljca, crvenkasto srnasta, crna, plava, sva šatiranja sive, braon i boje peska sa ili bez belih oznaka. Ako se bela javlja onda je to na njušci, lisa na lobanji, na vrhu repa, na grudima, na nogama i na šapama. Ako se javlja nabrana ogrlica tada se početak belih dlaka ne sme prostirati preko plećke. Belo na gornjoj polovini skočnog zgloba ne sme biti na spoljnoj strani noge. Blage paležne oznake dozvoljene su na obrvama, unutrašnjoj strani ušiju, na obrazima, ispod korena repa, na nogama između bele i osnovne boje.
Veličina: Idealna visina mužjaka 53-56 cm, a ženke 51-53 cm.
Ukupni kvalitet i proporcionalnost treba prvenstveno ceniti, ipak preterano odstupanje od idealne veličine ne treba pospešivati.
Greške: Svako odstupanje od gore navedenih tačaka smatra se greškom, čije ocenjivanje stoji u tačnom odnosu sa stepenom izraženosti greške.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa potpuno spuštena u skrotum.