logo kinoloski savez

BORDOŠKA DOGA

Naziv rase: BORDOŠKA DOGA
Originalni naziv rase:DOGUE DE BORDEAUX
Br. Standarda: 116
Klasifikacija FCI: GRUPA II - PINČERI I ŠNAUCERI, MOLOSI I ŠVAJCARSKI PASTIRSKI PSI PINSCHER AND SCHNAUZER, MOLOSSIANS AND SWISS MOUNTAIN AND CATTLEDOGS

Upotreba: Čuvanje, odbrana i zastrašivanje.
Istorijat: Bordoška doga pripada najstarijim psima Francuske i možda ide unazad do alano pasa (srednjevekovni dogoliki psi bele ili sive dlake prim. prev.), pre svega od hvatača divljih svinja („saupacker“), o kojima u 14. veku Gaston Phebus, grof od Fox-a, u svom delu „Knjiga o lovu“ napisao … „drži svoj plen bolje nego tri hrta“…
Naziv doge javlja se krajem 14. veka. Sredinom 19. veka bile su ove nekadašnje doge cenjene gotovo još samo u Akvitaniji (regija na jugozapadu Francuske čiji je Bordo glavni grad, prim. prev.). Upotrebljavali su se za lov krupne divljači (divlja svinja), za borbu (često po utvrđenim pravilima) za čuvanje kuća i goveda i kao i pomoćnik u bitkama. Prva francuska izložba pasa održana je 1863. u „Jardin d’Acclimitation“. Bordoške doge su izložene pod današnjim imenom. U genezi današnje doge su učestvovali različiti tipovi: tuluški, pariski, bordoški. . .
Za vreme rata (1939-1945.), rasa je veoma stradala, tako da je posle rata takoreći bila izgubljena. Novi skok doživljava 1960.
Prvi standard (Vom Wesen der wahren Doggen) u knjizi „Le Dogue de Bordeaux“ – 1896, autor
Pirere Megnin.
Drugi standard 1910. u „Etude critique du Dogue de Bordeaux“, čiji je autor J. Kunstler. Treći standard 1971. auto Raymond Triquet u saradnji da dr vet. Maurice Luquet.
Četvrti standard 1993. po FCI modelu iz Jerusalima, autor Raymond Triquet u saradnji sa Philippe Sérouil, predsednikom i predsedništvom kluba „Société des Amateurs do Dogues de Bordeaux“. Opšti izgled: Po tipu ovo je molos kratke glave, sa konkavnim linijama. Bordoška doga je veoma snažan pas čije je veoma mišićavo telo sačuvalo harmoničnu sliku. Ona je građena pre niže zemlji, odnosno rastojanje od grudne kosti do zemlje neznatno je manje od dubine grudi. Ipak jak, atlets- ki, impozantan i veoma respektabilan pas.
Proporcije: Mereno od ramenog zgloba do sedne kvrge, dužina tela prevazilazi visinu grebena u odnosu 11:10. Dubina grudi meri više od polovine visine grebena. Maksimalna dužina njuške odgovara 1/3 dužine glave. Minimalna dužina njuške odgovara 1/4 dužine glave. Obim glave mužjaka približno odgovara visini grebena.
Narav: Kao bivši pas za borbe naginje čuvarskim zadacima, poseduje veliku hrabrost i obazrivost ali bez agresivnosti. Ona je dobar saputnik i veoma privržena gospodaru, puna ljubavi. Mirna, ura- novtežena sa visokim pragom razdražljivosti. Mužjaci su po pravilu dominantne naravi.
Glava: Moćna, uglasta, široka, prilično kratka, gledana od napred i odozgo izgleda trapezoidno. Produžena osovina lobanje i nosnika su konvergentne.
Gornji deo glave: Kod mužjaka, obim lobanje na najširem mestu približno odgovara visini grebe- na. Kod ženki ova vrednost sme biti nešto manja. Oblik i zapremina lobanje naglašeni su jako razvijenim slepoočnicama, nadočnim lukovima i jagodičnim kostima, kao i međusobnim rasto- janjem ivica donje vilice. Gornja regija lobanje je od jedne do druge strane blago konveksna.
Stop je izražen i sa nosnikom gradi skoro prav ugao 95-110°.
Izražena ju duboka čeona brazda koja se pruža ka zadnjem kraju glave i na tom putu postaje blaža.
Čelo dominira licem. Ipak ono je uvek šite nego što je visoko. Glava je obeležena simetričnim naborima sa svake strane čeone brazde. Ovi duboki i zavijeni nabori su pokretni bez obzira da li je pas razdražen ili ne.
Lilčni region
Nosno ogledalo: Široko sa dobro otvorenim nozdrvama, maska je odgovarajuće dobro pigmenti- sana, dozvoljen je malo prćast nos, ali ne i nos koji je spljošten ka ličnom delu.
Njuška: Snažna, široka, mesnata li ispod očiju nije naduvena. Prilično kratka, gornja granična lin- ija veoma blago konkavna, sa srednje izraženim naborima. Širina se ka vrhu samo malo smanju- je. Gledano odozgo ima veoma zapažljivu kvadratičnu formu. Ka čeonom predelu nosnik gradi veoma tup, na gore otvoreni ugao. Kada je glava nošena horizontalno kraj je u osnovi kao panj, debela i široka njuška naleže na vertikalnu koja dodiruje nosno ogledalo. Obim njuške je približno 2/3 obima glave. Dužina njuške je između 1/4 i 1/3 ukupne dužine glave merene od nosnog ogledala do potiljne kvrge. Dostizanje ovih graničnih je dozvoljeno (najviše 1/3 a najmanje 1/4 ukupne dužine glave) ali nije poželjna. Idealna dužina njuške je između ovih vrednosti.
Vilice: Veoma snažne i široke. Pas je predgrizač (predgriz je rasna osobina). Zadnja strana donjih sekutića ostaje bez kontakta ispred prednje strane gornjih. Donja vilica je uzlazno povijena. Brada je dobro izražena ali ne sme biti istaknuta preterano ispod gornje usne, niti pak od nje biti prekrive- na.
Zubi: Snažni, narošito ošnjaci. Donji očnjaci dobro razmaknuti i blago povijeni. Dobro postavl- jeni sekutići pre svega u donjoj vilici gde čine ravnu liniju.
Gornje usne: Debele, blago opuštene, unazad povučene. Gledano sa strane donja linija produžava lučno. Ona prekriva prostrano donju vilicu. Napred rub gornje usne ima kontakt sa donjom usnom, odatle pada na obe strane čineći pri tome široko okrenuto slovo V.
Obrazi: Istaknuti zbog veoma snažno razvijenih mišića.
Oči: Ovalne, daleko jedno od drugog. Rastojanje između unutrašnjih očnih uglova odgovara pri- bližno dvostrukoj dužini oka. Prostodušan izraz. Treći očni kapak ne sme biti vidljiv. Kod pasa sa crnom maskom boja očiju je boje lešnika do tamno braon. Kod pasa bez meske ili sa braon maskom dozvoljena je nešto svetlija boja očiju ali nije poželjna.
Uši: Relativno male, nešto tamnije nego preostala boja dlake. U korenu prednji rub blago podignut. Viseće ali ne labavo opuštene uši. Kod povećane pozornosti prednji rub naleže na obraze. Donji kraj je blago zaobljen i ne sme dopirati dalje od očiju. Visoko su usađene u visini gornje llinije lobanje, što naglašava širinu lobanje.
Vrat: Veoma jak, mišićav, približno cilindričan. Nosi bogato slobodnu i meku kožu. Obim vrata na sredini približno odgovara obimu glave. Od glave je odvojen srednje naglašenom, blago zavi- jenom poprečnom brazdom. Njegov gornji profil je blago konveksan. Dobro izražen podgušnjak počinje u predelu prednje strane vrata i do grudi čini nabor bez preterane opuštenosti. U bazi veoma široki vrat prelazi bez prekida u ramenu regiju.
Telo
Gornja linija: Čvrsta, sa širokim, mišićavim leđima. Dobro izražen greben. Široke, više kratke i
čvrste slabine. Sapi do korena repa srednje kose.
Grudi: Snažne, duge, duboke, široke, dopiru do ispod laktova. Široke, snažne predgrudi sa na dole konveksnom donjom graničnom linijom. Rebra dobro ali ne bačvasto zaobljena i na niže povučena. Obim grudi mora prevazilaziti visinu grebena za 25-30 cm.
Donja linija: Lučna linija od dobro spuštenih grudi, ka čvrsto, srednje prikupljenom stomaku, ni opuštena ni hrtasta.
Rep: Veoma debeo u korenu. Vrh dopire do skočnog zgloba ali ne preko njega. On je vitak, nisko nošen. Ni u kom slučaju prelomljen ili zapleten. U mirovanju je opušten i iz ove pozicije se u kre- tanju diže za 90-120°, bez da se pri tome savija iznad leđa ili da je zarovan.
Ekstremiteti
Prednje noge: Snažne kosti, veoma mišićave.
Plećke: Snažne sa izraženim mišićima. Lopatica srednje koso postavljena (oko 45° prema hori- zontali). Rameni ugao malo preko 90°.
Nadlaktica: Veoma mišićava.
Laktovi: Leže u liniji tela, nisu ni previše priljubljeni uz toraks niti su izvrnuti napolje. Podlaktica: Gledano od napred ona je ravna ili malo od spolja ka unutra nagnuta, tako da se blago približava središnjoj ravni, ovo je naričito kod pasa sa veoma širokim grudima. Gledano sa strane podlaktica je vertikalna.
Došaplje: Snažno, iz profila gledano blago koso, od napred gledano ponekad nešto izvrnuto što prouzrokuje blagu iskošenost nadlaktice.
Šape: Snažne, sa dobrom međusobno nalegnutim prstima. Savijeni snažni nokti. Dobro razvijeni meki jastučići. Uprkos velikoj masi doga još uvek dobro ide na prstima.
Zadnje noge: Krepke, dobro uglovane, snažnih kostiju. Gledano od pozadi one su paralelne i ver- tikalne. Čine snažan utisak i pored toga što su nešto manje široke nego prednje.
Butina: Jako razvijena i debela sa vidljivim mišićima.
Koleno: Na, ili nešto iznad ravni koja je paralelna sa središnjom ravni tela.
Skočni zglob: Kratak, suv, srednje otvoren ugao skočnog zgloba.
Došaplje: Snažno, bez zaperaka.
Šape: Nešto duže od prednjih, usko međusobno ležeći prsti.
Kretanje: Za jednog molosa istinski elastično. Osvaja puno prostora sa elastičnim korakom. Dobar potisak zadnjih nogu. Dobar iskorak prednjih nogu, posebno pri kasu, prvenstvenom načinu kretanja. Kada je kas brži, pas naginje tome da je glava niže nošena, gornja linija se „lomi“ ka napred a prednje noge idu bliže središnjoj ravni tela.
Kratak galop sa prilično izraženim vertikalnim kretanjem. Na kratkim razdaljinama blizu je zeml- je i bez prenaglašenosti dostiže visoke brzine.
Koža: Debela i izraženo velika.
Dlaka: Tanka, kratka i na dodir meka.
Boja: Jednobojna u svim stepenima lavlje boje, od mahagoni do izabel boje. Na dobru pig- mentaciju treba obratiti pažnju. Prihvatljive su bele fleke, pri neznatnoj izraženosti, na grudima i na kraju nogu.
Maska:
1 Crna maska: često je maska izražena samo malo, ona ne sme da se pruža do lobanje ali može biti kao blaga čađavost na lobanji, ušima, vratu i gornjoj strani tela sa crnom nosnom sluzokožom.
2 Braon maska: (starta oznaka – crvena ili braon crna), nosna sluzokoža i ivice očnih kapaka su crni.
3 Bez maske: dlaka je lavlje boje, koža deluje crveno (ranije nazivana kao „crvena maska“), nosna sluzokoža je crvenkasta ili roze boje.
Veličina: Ona mora približno odgovarati obimu glave.
Visina grebena mužjaka 60-68 cm, a ženki 58-66 cm. Odstupanja od 1 cm na dole i 2 cm na gore se toleruše.
Masa: mužjaci najmanje 50 kg, a ženke najmanje 45 kg.
Greške: Svako odstupanje od navedenih tačaka smatra se greškom čije ocenjivanje mora stajati u tačnoj srtazmeri sa stepenom izraženosti.
Teške greške:
– Preterana agresivnost, plašljivost
– Kratka glava sa okruglim i buljavim očima
– Prenaglašenost buldog tipa (ravna lobanja, nosnik kraći od 1/4 ukupne dužina glave)
– Naglašeno postrano skretanje vilica
– Pri zatvorenim ustima vidljivi sekutići
– Konveksna leđa
– Rep sa sraslim pršljenovima ali nije postrano savijen
– Uvrnute prednje noge u blagom stepenu
– Preterano izvrnute prednje noge
– Ravna butina
– Isuviše otvoren skožni zglob
– Zatvoreni uglovi
– Kravlji ili bačvasti skočni zglob
– Štulasto ili unazad jako klateće kretanje
– Preterano oštro dahtanje
– Belina na vrhu repa ili na prednjoj strani nogu iznad šaplja
Isključujuće greške:
– Duga i uska glava sa slabo izrađenim stopom, nosnik duži od 1/3 ukupne dužine glave (nedostatak u tipu glave).
– Paralelne linije glave, padajući nosnik, savijen nosnik.
– Uvrnute vilice.
– Nedostajući predgriz.
– Vidljivi očnjaci pri zatvorenim ustima.
– Vidljiv jezik pri zatvorenim ustima.
– Prelomljen rep koji je pri tome postrano savijen ili uvrnut.
– Skraćen rep.
– Kriva podlaktica sa jako izvrnutim šapljem.
– Ugao skočnog zgloba otvoren unazad (došaplje savijeno napred).
– Belina na glavi ili telu, druga boja osim lavlje.
– Prisustvo mana koje vode ka invalidnosti.
N.B. Mužjaci moraju imati dva normalno razvijeno testisa koji su potpuno spuštena u skrotum.