logo kinoloski savez

BORDER KOLI

Naziv rase: BORDER KOLI
Originalni naziv rase:BORDER COLLIE
Br. Standarda: 297
Klasifikacija FCI: GRUPA I - PASTIRSKI PSI I PSI TERAČI STOKE(SEM ŠVAJC. PASTIRSKIH PASA)

Istorijat: Potiče od srednjevekovnih britanskih pasa za čuvanje stada (koli) a u novije vreme posebno je uzgajan u graničnoj oblasti između Škotske i Engleske, nazvanoj granična grofovija. Izbor je bio određen radom psa. Rasne odlike ustanovljene su 1910.
O rasi se od 1906. brine International Sheepdog Societz (ISDS), a Kennel Club je priznaje 1976. Opšti izgled: To treba da je dobro proporcionalan pas, pri čemu elegancija spoljnih linija, pokazu- je kvalitet uglađenost i potpunu harmoniju povezanu sa dovoljno supstance, pri čemu postoji uti- sak da je pas sposoban za istrajan rad.
Proporcije:
Lobanja i lični deo su približno iste dužine. Telo je u odnosu na visinu grebena nešto duže.
Karakter: Živahan, oprezan, vodljiv i inteligentan, nikako nervozan ili agresivan.
Glava
Lobanja: Prilično široka lobanja, potiljna kost nije izražena.
Stop: Veoma izražen
Nosna pečurka: Crna izuzev kod braon ili pasa boje čokolade, gde sme biti braon boje. Kod plav- ih pasa treba da je boje škriljca. Nozdrve dobro razvijene.
Njuška: Vilice se sužavaju ka nosu, srednje snažne.
Obrazi: Nisu ni puni ni zaobljeni
Zubalo: Snažne vilice sa perfektnim, pravilnim i potpunim makazastim zubalom, a to je zubalo kod koga sekutići gornje vilice prelaze tesno preko sekutića donje vilice, pri čemu su zubi postavl- jeni vertikalno u vilicu.
Oči: Daleko jedno od drugog postavljeno, ovalne, srednje velike i braon boje, izuzev kod blu merl rasa gde jedno ili oba delimično ili potpuno smeju biti plava. Izraz blag, oprezan, živahan i inteligentan.
Uši: Srednje veličine i građe, daleko jedno od drugog, uspravno ili poluuspravno nošene, izrazito pokretne.
Vrat: Dobre dužine, snažan i mišićav, blago zaobljen, ka plećkama se širi.
Telo: Atletskog izgleda.
Grudi: Duboke i prilično široke. Dobro zasvođena rebra.
Slabine: Mišićave, ali ne uzdignute.
Sapi: Široke i mišićave, gledano sa strane ljupko se produžavaju ka korenu repa.
Rep: Srednje dug, poslednjim pršljenom dopire najmanje do skočnog zgloba, nisko usađen, dobro odlakan sa jednim zavojem na gore na kraju, koji zaokružuje prijatnu spoljašnju liniju i har- moničnost psa. U akciji rep sme biti nešto više nošen, ali ne iznad linije leđa.
Testisi: Mužjaci moraju imati dva potpuno razvijena testisa spuštena u skrotum.
Prednje noge: Posmatrane od napred paralelne, došaplja gledana sa strane blago kosa. Kosti snažne ali ne grube. Plećke postavljene dobro unazad, laktovi čvrsto priležu uz telo.
Šape: Ovalne, jastučići dobro ispunjeni, snažne i zdrave. Prsti zaobljeni, prikupljeni. Nokti kratki i snažni.
Zadnje noge:
Butina duga, snažna i mišićava. Dobro uglovano koleno. Snažan, nisko postavljen skočni zglob. Od skočnog zgloba do zemlje jake kosti. Posmatrano od pozadi zadnje noge su paralelne.
Kretanje: Mora biti slobodno, tečno i neumorno, pri čemu se šape malo podižu, tako se pas prikrada i može se kretati velikom brzinom.
Dlaka
Osobine dlake: Priznata su dva varijeteta dlake, jedna srednje duga i jedna kratka. Kod oba vari- jeteta pokrovna dlaka srednje građe, podlaka meka i gusta što obezbeđuje zaštitu border kolija od lošeg vremena. Kod srednje duge dlake bogata odlakanost čini grivu, pantalone i zastavice. Dlaka treba da je kratka i polegla na licu, ušima, prednjim nogama (izuzev zastavica) i zadnjim nogama od skočnog zgloba do zemlje.
Boja: Dozvoljeno je mnoštvo boja pri čemu bela ne treba da preovlađuje.
Veličina: Idealna visina za mužjaka je 53 cm, dok su ženke nešto niže.
Mane: Svako odstupanje od gore navedenih tačaka smatra se manom, čije ocenjivanje stoji u srazmeri sa stepenom izraženosti.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva potpuno razvijena testisa normalno spuštena u skrotum.