logo kinoloski savez

BOLONJSKI PAS

Naziv rase: BOLONJSKI PAS
Originalni naziv rase:BOLOGNESE
Br. Standarda: 196
Klasifikacija FCI: GRUPA IX - PSI ZA PRATNJU I RAZONODU

Upotreba: Pas za pratnju
Istorijat: Poreklo mu se povezuje sa maltezerom, čiji su preci bili mali psi koje je pominjao Aristotel (384-322 p.n.e.) pod latinskim nazivom „Canis melitenses“. Poznat za vreme rimskog vremena, bolonjezer je spadao u visoko cenjene poklone, koje su moćnici ovog sveta negovali tokom jedne cele epohe. Tako je Cosimo de Medici (1389-1464.) sa ne manje od osam njih otišao u Brisel i tamo mnogim plemićima davao na poklon. Filip II, od 1556 do 1598. kralj Španije, zah- valjivao je vojvodi od Este, od koga je kao poklon dobio dva psa, sa rečima da su oba mala psa kraljevski poklon, ali da se mogu dati i caru. Bolonjezer je predstavljen na slikama Ticijana, Pitera Brojgela i Goje.
Opšti izgled: Mali pas, kompaktnog tela, prekrivenog potpuno belom dugom i mekom dlakom.
Proporcije: Pas je kvadratičan, tako da je dužina tela jednaka visini grebena.
Ponašanje i narav: Veoma ozbiljan, češće je miran. Preduzimljiv, lako uči, privržen vlasniku i okolini.
Glava: Srednje duga i dostiže 1/3 visine grebena.Širina merena u visini zigomatičnih kvrga, jed- naka je dužini.
Stop: Prilično naglašen.
Lobanja: U sagitalnom smeru je blago jajolika i u gornjem delu pre je ravna, ali ima konveksne strane. Dobro izražena čeona izbočina. Gornje granične linije lobanje i nosnika su paralelne.
Čeona brazda je slabo naglašena, potiljna kvrga slabo izražena. Dužina lobanje blago prelazi dužinu njuške.
Lični deo
Nosna pečurka: Nalazi se u istoj liniji sa nosnikom. Posmatrano iz profila, njena prednja strana je vertikalna. Velika i neizostavno mora biti crne boje.
Njuška: Dužina joj je 2/5 dužine glave. Nosnik je ravan i strane njuške su paralelne, tako da je posmatrano od napred, njuška gotovo kvadratična. Predeo ispod očiju dobro isklesan.
Usne: Gornja usna je slabo razvijena, ne prekriva donju, tako da je postrani izgled najviše ograničen kostima donje vilice.
Vilice: Normalno razvijene. Gornji i donji vilični ugao perfektno odgovaraju jedan drugom.
Zubi:
Beli, pravilno usmereni. Zubalo jako i potpuno. Makazasto, a toleriše se i klještasto zubalo.
Oči: Leže ka napred gotovo u jednoj ravni,dobro otvorene, veće nego normalno. Otvor kapaka okrugao. Očna jabučica ne sme biti isturena napred. Beonjača nije vidljiva. Rub kapaka bezuslovno mora biti crn. Boja irisa je tamno oker.
Uši: Visoko usađene, duge i opuštene, ali u osnovi su pre ukrućene nego pomične, tako da je gornji deo ušne školjke uzdignutiji od lobanje i glava deluje šira, nego što to zaista jeste.
Vrat: Bez podgušnjaka. Dužina odgovara dužini glave.
Telo:
Kvadratično. Dužina tela, mereno između vrha lopatice i sedne kvrge, odgovara visini grebena.

Gornja linija: Ravna linija leđa i blago konveksne slabine, harmonično se stapaju u sapi.
Greben: Nešto uzdignutiji od linije leđa.
Grudni koš: Prostran, dopire do visine laktova, sa zaobljenim rebrima. Dubina je gotovo polov- ina visine grebena.
Grudi: Vrh grudne kosti blago izturen.
Sapi: Blago nagnute. Veoma su široke.
Donja linija: Sledi profil grudne kosti i blago se podiže ka trbuhu.
Rep: Usađen u produžetku linije sapi. Savijen iznad leđa.
Prednje noge: U celosti potpuno vertikalne i međusobno paralelne i u odnosu prema središnjoj ravni tela.
Plećke: Dužina joj je 1/4 visine grebena. Nagnuta ka horizontali i približava se središnjoj ravni tela. Njeno kretanje je slobodno.
Nadlaktica: Dobro priljubljena uz telo, gotovo iste dužine kao plećka, ali ne tako kosa.
Lakat: Nalazi se u ravni koja je paralelna sa središnjom ravni tela.
Podlaktica: Dužina odgovara nadlaktici. Stoji potpuno vertikalno.
Šaplje/došaplje: Posmatrano od napred produžava vertikalu podlaktice. Posmatrano sa strane došaplje je blago koso.
Šape: Ovalne sa tamnim, elastičnim jastučićima i crnim, veoma čvrstim noktima.
Zadnje noge: Posmatrane od pozadi, moraju biti od sedne kvrge do zemlje potpuno vertikalne. Međusobno su paralelne.
Butina: Dužina joj je 1/3 visine grebena. ona je od gore na dole i od nazad ka napred kosa i pot- puno paralelna sa središnjom ravni tela.
Potkolenica: Duža od butine.
Skočni zglob: Ugao skočnog zgloba nije suviše zatvoren.
Došaplje: Rastojanje od skočnog zgloba do vrha prstiju je nešto manje od 1/3 visine grebena.
Šape: Iste osobine kao kod prednjih, ali manje ovalne.
Kretanje: Slobodno, energično, glava nošena ponosno i napred.
Koža: Po celom telu veoma napeta i priležuća. Vidljive sluzokože i treći očni kapak bezuslovno crno pigmentisani.
Dlaka: Duga na celom telu, od glave do repa, od leđne linije do šapa. Na nosniku kraća. Pre je mekana, ipak nije priležuća, već pramenasta (pahuljičasta). Ne gradi rese.
Boja: Potpuno bela, bez bilo koje fleke ili druge nijanse boje.
Veličina/masa: Visina grebena mužjaka 27-30 cm, ženke 25-28 cm. Masa 2,5-4 kg.
Greške: Svako odstupanje od gore navedenog smatra se greškom, čije ocenjivanje stoji u tačnoj srazmeri sa stepenom izraženosti. Isto važi i za razrookost.
Teške greške: Naglašena konvergencija ili divergencija graničnih linija lobanje i njuške. Ispupčen nosnik. Predgriz ili podgriz, kada je time izmenjen izgled vilice. Veličina ispod 25 cm ili iznad 33 cm kod mužjaka i ispod 33 cm ili iznad 32 cm kod ženki.
Diskvalifikacione greške: Predgriz. Depigmentisana nosna pečurka ili druge boje osim crne. Obostrano depigmentisan očni kapak. Različite oči (boja). Bezrepost. Urođeni ili stečeni repni krnjutak. Svaka druga boja osim bele, flekav ili prskan.
N.B. Mužjaci moraju imati dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.