logo kinoloski savez

BIGL

Naziv rase: BIGL
Originalni naziv rase:BEAGLE
Br. Standarda: 161
Klasifikacija FCI: GRUPA VI - GONIČI,TRAGAČI PO KRVI I SRODNE RASE

Zemlja porekla: Velika Britanija

Kratki istorijat: Smatra se da je bigl veći od većih rasa lisičara, sa namenom da lovi zečeve. Ustanove, uključujući i koledže i škole i dalje ga koriste organizovanog u čopore. Okretan, živa- han mali pas, pun energije i snage, uvek spreman da učestvuje u nekoj aktivnosti. Sve u vezi sa ovim psom odaje utisak lepo razvijenog tela i ništa nije lepše videti od čopora ovih pasa u jeku potere, glava spuštenih dok njuše, i repova podignutih u jednoj liniji dok su usredsređeni na potragu. Tokom vladavine kralja Henrija VIII i kraljice Elizabete I postojali su i biglovi kovrdžave
dlake, od kojih su neki bili toliko mali da su se mogli nositi u džepu lovačke jakne. Tokom godi- na, postao je veći ali se ponekad u leglu jave i manji psi tzv. „džepni biglovi“.
Opšti izgled: Snažan lovački pas, skladne građe, snažne konstitucije ali bez grubih crta.
Važne proporcije: Rastojanje od potiljne kvrge do vrha nosne pečurke koje predstavlja dužinu glave, treba da bude podeljeno stopom na dva jednaka dela što je više moguće. Visina do lakta treba da bude jednaka približno polovini visine u grebenu.
Temperament: Živahan lovački pas čija je osnovna uloga da lovi, prvenstveno zečeve, prateći miris. Odvažan pas, veoma aktivan, izdržljiv i odlučan. Oprezan, pametan i ujednačenog tem- peramenta. Prijateljski nastrojen; ne pokazuje ni agresivnost ni povučenost.
Glava: Prilično duga, snažna ali ne grubih kontura, lepša je kod ženki, bez nabora.
Lobanjski deo:
Lobanja: Blago zaobljena, srednje širine, sa blagim uzvišenjem.
Stop: Jasno definisan, deli rastojanje između potiljne kvrge i vrha nosne pečurke na dva (što je više moguće) jednaka dela.
Lični deo
Nosna pečurka: Široka, poželjno je da bude crna, ali je slabija pigmentacija prihvatljiva kod svetlije obojenih pasa. Nosni otvori su široki.
Njuška: Nije šiljasta.
Usne: Gornja usna je umereno spuštena sa strana.
Zubalo: Vilice treba da budu snažne, sa potpunim i pravilnim makazastim zagrizom, tj. gornji zubi preklapaju donje i vilice pravilno naležu.
Oči: Tamnobraon ili boje lešnika, prilično velike, nisu upale, a ni buljave, na pravilnom rastojan- ju. Pogled je mio i prijatan.
Uši: Duge sa zaobljenim vrhovima i sežu gotovo do kraja nosne pečurke kada su spuštene. Usađene su nisko, lepe kože i elegantno vise uz obraze.
Vrat: Dovoljno dug da bi pas mogao da ga povije i nanjuši miris, blago je zasvođen i ima mali podgušnjak.
Telo: Kratkih slabina, ali skladno.
Leđna linija: Prava i čvrsta.
Slabine: Snažne i gipke.
Grudi: Spuštene ispod lakta. Grudi su pravilno povijene i duboke.
Donja linija: Nije preterano pribrana.
Rep: Čvrst, srednje dužine. Usađen visoko, maše njime razdragano, ali nije savijen preko leđa ili navijen napred iz pravca korena. Veoma dobro odlakan, naročito sa donje strane.
Noge Prednje noge
Lopatice: Pravilno položene unazad, nisu opterećene.
Lakat: Čvrst; nije okrenut ni u polje ni unutra.
Podlaktica: Prednje noge su prave i uspravne, dobro postavljene ispod tela, skladne; kosti su oble; noge se ne sužavaju prema šapama.
Prednje došaplje: Kratko.
Prednje šape: Čvrste, dobro međusobno pripijeni pristi i dobro uzglobljeni. Čvrsti jastučići. Nemaju zečji šapu. Nokti su kratki.

Zadnje noge
Butine: Mišićave.
Koleno: Pravilnih uglova.
Skočni zglob: Čvrsti, dosta spušteni i paralelni jedan sa drugim.
Zadnje šape: Čvrste, dobro međusobno pripijeni prsti i dobro uzglobleni. Čvrsti jastučići. Nemaju zečji šapu. Nokti su kratki.
Kretanje: Leđa su čvrsta, i nema naznaka njihanja u kretanju. Koračanje je slobodno, veliko osva- janje terena prednjim nogama koje su prave i pokreće ih bez velikog napora; vidljiv potisak zad- njih nogu. Pri kretanju, zadnje noge ne treba da budu blizu jedna drugoj, a prednje ne treba da se ukrštaju ili da se pas gega.
Dlaka:
Kratka, gusta i otporna na različite vremenske uslove.
Boja: Trobojan (crna, svetlosmeđa i bela); plava, bela i svetlosmeđa; boja dlake kao kod jazavca; boja dlake slična zečjoj; svetlosmeđa i bela; crna i bela; samo bela. Sa izuzetkom pasa koji su celi beli, kod svih ostalih pomenute boje mogu da se jave u vidu šara. Druge boje nisu dozvoljene. Vrh repa je beo.
Veličina:
Poželjna je minimalna visina u grebenu od 33 cm. Poželjna je maksimalna visina u grebenu od 40 cm.
Mane: Sva odstupanja od navedenih tačaka treba smatrati manama, a ozbiljnost sa kojom se te mane uzimaju u obzir treba da bude proporcionalna njihovom stepenu i njihovom uticaju na zdravlje i dobrobit psa i na njegovu sposobnost da ispunjava uobičajene zadatke.
Diskvalifikujuće mane:
Agresivan ili preterano plašljiv.
Svi psi koji jasno pokazuju fizičke nedostatke ili one u ponašanju diskvalifikuju se.
N.B.: Kod mužjaka mora da postoje dva naizgled pravilno razvijena testisa u potpunosti spuštena u skrotum.