logo kinoloski savez

BASET

Naziv rase: BASET
Originalni naziv rase:BASSET HOUND
Br. Standarda: 163
Klasifikacija FCI: GRUPA VI - GONIČI,TRAGAČI PO KRVI I SRODNE RASE

Zemlja porekla: Velika Britanija

Kratki istorijat: Smatra se da su baseta gajili monasi u Francuskoj tokom Srednjeg veka da bi lovio sa teškim oklopom i pošto nos može da drži blizu uz zemlju. Iako je u bliskom srodstvu sa čitavom porodicom francuskih baseta, ova rasa se do savršenstva razvila u Britaniji. To je pas koji je u stanju da svoj prirodni plen, zečeve, uporno lovi relatvno sporo se krećući preko velikih raz- daljina.
Opšti izgled: Kratkonogi gonič velike mase, uravnotežen i mnoštvom pozitivnih osobina. Važno je imati na umu da je ovo pas za rad i da mora biti odgovarajuće pripremljen za tu svrhu. Zbog toga treba da je snažan, aktivan i veoma izdržljiv na terenu.
Temperament:
Uporan gonič. Divljač traži po mirisu, ima instinkt čopora i dubok, prijatan lavež. Smiren, nikada agresivan ili uplašen. Privržen.
Glava: Vrh njuške skoro je paralelan sa linijom između stopa i potiljne kvrge, i mnogo je duži od glave između stopa i potiljne kvrge.
Lobanjski deo:
Zaobljen, sa izraženom potiljnom kvrgom, srednje širine u čeonom delu, a blago se sužava prema
njušci.
Stop: umeren
Lični deo:
Nosna pečurka: Potpuno crna osim kod pasa sverle boje, kada može da bude braon ili tamno- braon. Nosni otvori su veliki; nosna pečurka može malo da štrči preko usana.
Njuška: Lični deo izgleda suvo i nije špicast.
Usne: Viseća gornja usna značajno preklapa donju
Zubalo: Jake vilice, sa savršenim, pravilnim i kompletnim makazastim zagrizom, t.j. gornji sekutići preklapaju donje i zubi pravilno usađeni u vilice.
Oči: Romboidnog oblika, niti su buljave niti duboko usađene. Tamne ali mogu da budu i do sred- nje nijanse braon kod pasa svetle dlake. Izraz je smiren i ozbiljan. Veoma su nepoželjne svetle ili žute oči.
Uši: Nisko usađene, odmah ispod linije oka. Duge, ali ne preterano duge, već dosežu samo malo ispod njuške. Celom dužinom su uske i dosta su uvijene ka unutra. Veoma gipke, nežne i baršu- naste teksture.
Vrat: Mišićav, obao, i prilično dugačak, sa umereno izraženim podgušnjakom
Telo: Dugo i duboko celom dužinom. Greben i sapi približno iste visine. Leđa: Prilično široka i ravna. Nisu previše duga između grebena i sapi. Slabine: Mogu da budu blago zasvođene
Grudi: Gledano spreda, predgrudi formiraju pravilnu krivinu. Grudna kost je izražena ali grudi nisu ni uske ni previše duboke. Rebra su zaobljena i dobro povijena, bez ivica koje štrče, pružaju se dosta unazad.
Donja linija i stomak: treba da postoji odgovarajući prazan prostor između najnižeg dela grudi i tla, što ovom goniču omogućava da se kreće slobodno po svim tipovima terena.
Rep: Pravilno usađen, prilično dug, jak u korenu, sužava se, sa umerenom količinom grube dlake ispod. Kada se pas kreće, strogo nošen dosta visoko i blago savijen, sabljast. Nikada zarolan niti veselo nošen.
Noge Prednje noge
Opšti izgled: Nadlaktica blago ukošena u polje, ali ne toliko da ometa slobodno kretanje ili da za posledicu ima dodirivanje nogu dok pas stoji ili se kreće. Na podlakticama može da se javi nabo- rana koža, ali nikako je ne sme biti previše.
Lopatice: Dobro položene unazad. Lopatice nisu teške.
Lakat: Nije okrenut ni ka unutra ni ka spolja, već je u pravilnom položaju uz bočne strane.
Podlaktica: Kratka, snažna i sa velikom kosti
Šaplje: Veoma je nepoželjno da šaplje bude izbačeno napred
Prednje šape: Velike, pravilno uzglobljene i sa dobrim jastučićima. Prefnje šape mogu biti okrenute pravo napred ili blago van polja, ali u svakom slučaju pas ima pravilan stav – težina je pravilno raspoređena između prstiju, a jastučići su pripijeni, tako da ostavljaju otisak šape velikog psa i nema delova u kojima jastučići ne dodiruju tlo.
Zadnje noge
Opšti izgled: Mišićave, dosta izbačene, gledano otpozadi skoro da formiraju krug. Mogu da se jave nabori između skočnog zgloba i šape, a sa zadnje strane zgloba može da postoji mali kožni

džep. Međutim ni jednog ni drugog ne sme biti previše.
Koleno: Dobro se savija
Zadnje došaplje: Skočni zglobovi su dosta spušteni i blago ukošeni u polje, ali nisu okrenuti ni ka unutra ni ka spolja. Tačno su ispod tela kada je pas u prirodnom stojećem položaju.
Zadnje šape: Velike, pravilno uzglobljene i sa dobrim jastučićima. Prednje šape mogu biti okrenute pravo napred ili blago van polja, ali u svakom slučaju pas ima pravilan stav – težina je pravilno raspoređena između prstiju, a jastučići su pripijeni, tako da ostavljaju otisak šape velikog psa i nema delova u kojima jastučići ne dodiruju tlo.
Kretanje: Najvažnije je utvrditi da pas odgovara svojoj svrsi. Lako, snažno kretanje bez teškoća, sa prednjim nogama koje baca dosta napred i zadnjim koje stvaraju snažan potisak. Pas pravilno pokreće i prednje i zadnje noge. Skočni zglobovi i kolena nikada nisu ukrućeni dok se pas kreće, niti mora da vuče prste.
Koža: Gipka i elastična, ali ne preterano
Dlaka: Glatka, kratka i uz telo. Nije previše meka. Pas je urednog izgleda i bez dugih resa. Duga, meka dlaka, ili duge rese su veoma nepoželjni.
Boja: Obično crna, bela i svetlosmeđa (trobojni pas); žućkasta i bela (dvobojni pas); ali svaka priz- nata boja goniča je prihvatljiva
Veličina:
Visina u grebenu: 33-38 cm
Mane: Sva odstupanja od navedenih tačaka treba smatrati manama, a ozbiljnost sa kojom se te mane uzimaju u obzir treba da bude proporcionalna njihovom stepenu i njihovom uticaju na zdravlje i dobrobit psa, kao i na njegovu sposobnost da obavlja tradicionalne poslove.
Diskvalifikujuće mane:
Agresivni ili previše plašljivi psi
Svi psi koji jasno pokazuju fizičke nedostatke ili one u ponašanju diskvalifikuju se.
N.B: Kod mužjaka mora da postoje dva naizgled pravilno razvijena testisa u potpunosti spuštena u skrotum.