logo kinoloski savez

AUSTRALIJSKI OVČAR ***

Naziv rase: AUSTRALIJSKI OVČAR ***
Originalni naziv rase:AUSTRALIAN SHEPHERD
Br. Standarda: 342
Klasifikacija FCI: GRUPA I - PASTIRSKI PSI I PSI TERAČI STOKE(SEM ŠVAJC. PASTIRSKIH PASA)

Kratak istorijat rase: Iako postoji mnogo teorija o poreklu Australijskog ovčara, ova rasa kakvu danas poznajemo je isključivo razvijena u SAD. Australijski ovčar je dobio svoje ime zbog veze sa Basque odgajivačima ovaca koji su došli u SAD iz Australije oko 1800.
Popularnost Australijskog ovčara je stalno rasla sa naglim razvojem jahanja posle Drugog svet- skog rata, koje je opštoj javnosti postalo poznato putem rodea, izložbi konja, filmova i televizije. Njihova urođena svestrana priroda i laka dresura učinila ih je nezamenljivim na američkim far- mama i rančevima. Američki stočari su nastavili da razvijaju ovu vrstu, održavajući njenu višestra- nost, oštru inteligenciju, snažni instinkt za teranje stoke i privlačan izgled kojim su prvobitno pri- dobili njihovo divljenje.
Iako je svaka jedinka jedinstvena po boji i oznakama, svi Australijski ovčari pokazuju nezaobi- laznu odanost svojim porodicama. Njihovi brojni atributi garantuju njihovu trajnu popularnost. Opšti izgled: Australijski ovčar je dobro uravnotežen, nešto duži u odnosu na svoju visinu, sred- nje veličine i kostiju, sa bojama koje mogu biti različite i individualne. On je pažljiv i živahan, okretan i agilan, čvrst i mišićav i nije nimalo nespretan. Njegovo krzno je umereno dugo i oštro. Rep mu je kupiran ili prirodno kratak.
Važne proporcije: Mereno od grudne kosti do zadnjeg dela sapi i od vrha grebena do tla, dužina Australijskog ovčara je nešto veća od visine.
Građa: Solidno građen, sa umerenim kostima. Građa mužjaka je karakteristična za mužjake bez grubosti. Ženke izgledaju ženstveno ali njihove kosti nisu male.
Ponašanje/temperamet: Australijski ovčar je inteligentan radni pas sa izrazitim instinktom za ter- anje stada i zaštitu. On je odan pratilac i može da izdrži celodnevni rad. Priroda mu je podjednako dobra, retko je svadljiv. Može donekle biti rezervisan pri prvom susretu. Svako prisustvo stidljivosti, straha ili agresivnosti se strogo kažnjava.
Glava: Glava je oštrih ivica, snažna i suva. Njena ukupna veličina treba da bude srazmerna telu.
Lobanjski deo:
Lobanja: Ravna ili blago lučna na vrhu. Može da ima blagu potiljačnu kvrgu. Dužina i širina lobanje su jednake.
Stop: Umeren, dobro definisan.
Lični deo:
Nos: Psi plavo sive i crne dlake imaju crnu pigmentaciju na nosu (i usnama). Crvenkasto šareni i crveni psi imaju smeđe pigmentovan nos (i usne). Na psima plavo sive dlake dozvoljene su male ružičaste mrlje, međutim one ne treba da pokrivaju više od 25% nosa kod pasa starijih od godinu dana, što bi predstavljalo ozbiljnu grešku.
Njuška: Podjednake ili nešto veće dužine od zadnjeg dela lobanje. Gledano sa strane, gornja lin- ija zadnjeg dela lobanje i njuška formiraju paralelne ravni koje su razdvojene umerenim, dobro definisanim stopom. Njuška se malo sužava od korena nosa i na vrhu je zaobljena.
Čeljusti/zubi: Kompletan niz snažnih belih zuba treba da se spaja u makazast zagriz ili ravan zagriz( klještasto zubalo).
Oči: Smeđe, plave, boje ćilibara ili bilo koja varijacija ili kombinacija tih boja, uključujući flekice i mrlje. Bademastog oblika, nisu izbočene niti upale. Plavo sivi ili crni psi imaju crnu pig- mentaciju na očnim kapcima. Crvenkasti šareni i crveni psi imaju smeđe pigmentovane očne kapke. Njihov pogled treba da bude oštar ali prijateljski.
Uši: Trouglaste, umerene veličine i kože, postavljene visoko na glavi. U punoj pažnji, one se pre- savijaju napred i preko glave ili sa strane u obliku ruže. Uši sa savijenim vrhovima i viseće uši predstavljaju ozbiljne greške.
Vrat: Snažan, umereno dug, blago lučno savijen na grebenu, dobro usađen.
Telo:
Gornja linija tela: Leđa su ravna i snažna, jednaka i čvrsta od grebena do kukova.
Sapi: Umereno iskošene
Grudni koš: Nije širok, ali je dubok sa najnižom tačkom koja doseže do lakta.
Rebra: Dobro raširena i duga, grudni koš nije ni bačvast ni ravan sa strane.
Donja linija tela: Umereno uvučena.
Rep: Ravan, prirodno dug ili prirodno kratak. Ukoliko je kupiran (u zemljama u kojima to nije zabranjeno) ili prirodno kratak, njegova dužina ne treba da prelazi 10 cm.
Prednje noge:
Plećke dugačke, ravne, prilično blizu postavljene na grebenu i dobro položene u nazad. Nadlaktica, koja treba da bude približno jednake dužine kao i plećka, se spaja pod približno prav- im uglom sa linijom ramena a podlaktice se ravno spuštaju, normalno u odnosu na telo.
Noge: ravne i snažne. Kosti su jake, pre ovalne nego okrugle.
Došaplje: Srednje dužine i veoma blago nagnute. Prednji peti prst se može ukloniti.
Šape: Ovalne, kompaktne, sa zbijenim i dobro pod uglom savijenim prstima. Jastučići su debeli i elastični.
Zadnje noge:
Opšti izgled: širina zadnjih nogu je podjednaka kao i širina prednjih nogu na nivou ramena. Ugao savijenosti karlice i gornjeg dela sapi odgovara uglu plećke i natkolenice i formira približno prav ugao.
Koleno: Jasno definisano
Skočni zglobovi: Kratki, normalni u odnosu na tlo i međusobno paralelni ukoliko se gleda od pozadi. Peti prst na zadnjim nogama se mora odstraniti.
Šape: Ovalne, kompaktne, zbijenih i lučno savijenih prstiju. Jastučići su debeli i elastični. Hod: Australijski ovčar se kreće, slobodno i lako. Njegovi pokreti su agilni i dobro uravnoteženi, sa naizmeničnim pokretima prednje leve i zadnje desne noge. Prednje i zadnje noge se kreću ravno i paralelno sa centralnom linijom tela. Australijski ovčar mora biti agilan i sposoban da momen- talno promeni pravac ili hod.
Dlaka:
Srednje strukture, ravna do talasasta, otporna na vremenske uslove i srednje dužine. Gustina pod- lake varira u zavisnosti od klime. Dlaka je kratka i glatka na glavi, ušima, prednjem delu podlak- tica i ispod skočnih zglobova. Zadnji deo podlaktica i nadlaktica ima umereno izražene zastavice. Griva i dlaka na grudima su umereni, izraženiji kod mužjaka nego kod ženki. Netipično krzno predstavlja ozbiljnu grešku.
Boja: Sivkasto plava, crna, crvenkasto šarena, crvena – sve bez belih oznaka i/ili bakarno crvenih mrlja, bez posebno podeljnih varijanti. Linija dlake belog okovratnika ne prelazi tačku grebena na koži.
Bela boja je prihvatljiva na vratu (bilo na delu ili celom okovratniku), grudima, nogama, donjim delovima njuške, sredini čela, delu koji se prostire od donjeg dela dužinom od 10 cm, mereno od horizontalne linije lakta.
Veličina i težina:
Visina na grebenu: Poželjna veličina za mužjake je 51-58 cm a za ženske 46-53 cm. Kvalitet ne treba zanemariti na račun veličine.
Greške: Svako odstupanje od gore navedenih stavki treba smatrati greškom, a ocenjena ozbiljnost greške treba da bude direktno srazmerna njenom stepenu.
Diskfalifikacione greške:
– Agresivan ili prekomerno stidljiv
– Predgriz ili podgriz. Nedostatak kontakta usled nepravilno centriranih sekutića kod inače pravilnog ugriza oceniće se kao podgriz. Slomljeni zubi ili zubi koji nedostaju zbog nezgoda se neće kažnjavati.
– Bele mrlje na telu kod pasa svih boja, što podrazumeva bele površine između grebena i repa, bočno između laktova i zadnjeg dela zadnjih nogu.
Svaki pas koji jasno ispoljava fizičke abnormalnosti ili abnormalnosti u ponašanju će biti diskval- ifikovan.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva naizgled normalna testisa koji su potpuno spušteni u skrotum.