logo kinoloski savez

ARAPSKI HRT-SLUGI

Naziv rase: ARAPSKI HRT-SLUGI
Originalni naziv rase:SLOUGHI
Br. Standarda: 188
Klasifikacija FCI: GRUPA X - HRTOVI

Opšti izgled i narav: Slugi je hrt i pripada grupi 10. Prvobitno potiče sa orijenta, već vekovima prisutan u Severnoj Africi, sada se nalazi u većem broju u Maroku. Vrstom kretanja, finoćom građe i suvoćom mišića, to je ukupni izgled jednog veoma rasnog psa. Premda plemenit i ponosan, veoma je privržen gospodaru i brani ga pri opasnosti. Sa izraženim instiktom lovca, podoban za istrajna naprezanja, on procenjuje ipak meku udobnost stana.
Veličina: Visina grebena mužjaka 66-72 cm, idealno 70 cm. Visina grebena ženki 61-68 cm, ide- alno 65 cm.
Format: Kod mužjaka idealne veličine od 70 cm, treba da je dužina tela 67 ili 68 cm. Kod ženke sa idealnom veličinom od 65 cm, dužina tela treba da bude 62 ili 63 cm.
Tip: Jedan jedini tip, kratkodlaki.
Upotreba: Vidosledan lov.
Glava: Glava je u profilu pravougaona, elegantna, fina, ipak izražene snage. Posmatrana odozgo to je oblik veoma izduženog klina – gornji deo glave čini tada najširi deo – koji se sužava ka špicu koga čini nosna pečurka.
Gornji deo glave: U gornjem profilu je ravan, prilično širok, 12-13 cm od uva do uva, 14 cm kod velikih pasa, što se ipak retko javlja. U zadnjem delu jasno zaobljena, harmonično savijena, ka stranama. Nadočni lukovi istaknuti, čeona brazda jedva izražena. Potiljna kvrga i potiljni trn dobro vidljivi.
Stop: Slabo izražen.
Njuška: Lični deo zašiljen u obliku duguljastog klina, bez preterivanja približno iste dužine kao gornji deo glave. od spoja sa lobanjom produžava se ravno. Nosna pečurka, koja nije poduprta kos- tima, čini veoma blagi luk na dole.
Nos: Nosna pečurka crna, dovoljno snažna i nije špicasta.
Usne: Fine i gipke, donja vilica ravno i glatko pokrivena. Ugao usana toliko malo vidljiv, koliko je moguće.
Zubalo: Normalno, snažne vilice i pravilno – klještasto.
Oči: Velike, tamne, dobro smeštene u očne duplje, zbog blage kosine očnih kapaka, nešto manje pokrivene. Izraz je blag, pomalo tužan. Pogled je setan. Kod svetle dlake, oči su po pravilu
ćilibarne.
Uši: Visoko usađene, viseće, dobro priležuće uz glavu, nisu velike, trouglaste, na vrhu blago zaobljene.
Vrat: Dug, dobro usađen i u gornjoj liniji blago savijen. Koža je fina, lepo napeta, bez podgušnjaka. Dlaka je kratka.
Telo
Leđa: Kratka, gotovo vodoravna
Slabine: Kratke, suve, široke i blago olučaste.
Sapi: Košćate i kose.
Grudi: Nisu široke, u dubinu jedva dopiru do laktova. Dobro su razvijene u dužinu. Rebra su ravna i završavaju se na dugoj, visoko uzdignutoj grudnoj kosti. Stomak i bokovi su dobro priku- pljeni.
Rep: Tanak, suv, usađen u produžetku sapi i nošen ispod linije leđa. Mora dopirati najmanje do
vrha skočnog zgloba.
Prednje noge
Plećke: Duge i kose, snažne nadlaktice.
Podlaktice: Košćate i mišićave
Šaplje i došaplje: Vitka i snažna.
Šape: Suve, duguljasto ovalne i kod mnogih lakih slugija imaju jasan oblik zečije šape. Nokti su crni ili obojeni.
Zadnje noge:
Butine: Ravne i mišićave.
Potkolenice: Duge i dobro mišićave. Skočni zglobovi: Snažni, dobro uglovani. Došaplje: Snažno, bez zaperaka.
Kretanje: Korak, kas, galop. Pre svega galop.
Koža: Veoma fina priležuća na telu. Niti nabori, niti podgušnjak.
Dlaka: Veoma kratka, gusta i fina.
Boja: Boja peska. Svetla boja peska sa ili bez maske. Crvena boja peska. Čađava boja peska sa ili bez crnog plašta. Tigrasta.
Greške: Svetle oči, telo i glava nešto teži, prenaglašen stop, loše proporcije, loša leđna linija, okrugla rebra, nedovoljno prikupljen stomak. isuviše kose sapi, nedovoljne ili uske. Nedovoljan rep, prejako odlakan ili loše nošen. Dlaka oštra i gruba. Mala bela oznaka na grudima.
Isključujuće greške: Nepigmentisane fleke, ravne ili sa ka napred preklopljenim vrhom, uspravne uši. Preduge uši, unazad bačene uši. Poluduga dlaka. Rese na nogama i repu, bele čizmice, bele oznake. Predgriz ili podgriz. Boje van standarda.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.