logo kinoloski savez

APENCELSKI PASTIRSKI PAS

Naziv rase: APENCELSKI PASTIRSKI PAS
Originalni naziv rase:APPENZELLER SENNENHUND
Br. Standarda: 46
Klasifikacija FCI: GRUPA II - PINČERI I ŠNAUCERI, MOLOSI I ŠVAJCARSKI PASTIRSKI PSI PINSCHER AND SCHNAUZER, MOLOSSIANS AND SWISS MOUNTAIN AND CATTLEDOGS

Upotreba: Terač, čuvar stada, pas čuvar, kućni i pas za dvorište
Istorijat: U časopisu „Tierleben der Alpenwelt“ 1853. opisan je prvi put apencelerski pastirski pas, kao: „jasnog laveža, kratkodlaki, srednje veliki, višebojni planinski pas“ koji se „nalazi deli- mično u celom redovnom špicolikom soju, delilmično za nadgledanje stada, delom za zajedničko teranje stada“.
Apencelerski pastirski pas prikazan je 1898. kao samostalna rasa. Prvi standard napravljen je uz saradnju velikog pokrovitelja, nadzornika šuma Maksa Zibera (Max Siber) i rasa je predstavljena sa osam pasa na prvoj internacionalnoj izložbi u Vinterturu (Winterthur).
Zahvaljujući podstreku prof. dr. Alberta Hajma (Albert Heim), koji se veoma angažovao oko švaj- carskih pastirskih pasa, a samim tim i oko apencelerskog, 1906. osnovan je „Apenzeller Sennenhunde Club“, sa razlogom da rasu zadrži u prirodnom obliku i unapredi. Sa obaveznim upi- som štenadi u apencelersku rodovnu knjigu otpočeo je željeni čisti uzgoj. Prvobitne uzgojne oblasti bile su u Apenceleru. Danas je rasa raširena po celoj Švajcarskoj i uzgaja se van granica u mnogim zemljama.
Pojam apencelerski pastirski pas danas je jasno označen i rasa je kao takva jasno odvojena od ostalih švajcarskih pastirskih pasa. I pored toga što je apencelerski pastirski pas našao puno lju- bitelja, uzgojna baza je još uvek veoma mala. Samo odgovornim i opreznim uzgojem moguće je produbiti i učvrstiti prirodne i poželjne nasledne osobine.
Opšti izgled: Trobojni, srednje veliki, gotovo kvadratično građeni pas, u svim delovima har- moničan, mišićav sa lukavim izrazom lica.
Proporcije: Visina grebena: dužina tela = 9:10, pre je zdepast nego dug, dužina njuške: gornji deo glave = 4:5.
Karakter: Živahan, temperamentan, siguran u sebe i neustrašiv. Blago nepoverljiv prema stranci- ma. Nepodmitljiv čuvar. Radostan, lako uči.
Glava: Harmonične veličine u odnosu na telo, blago klinasta.
Gornji deo glave: Prilično ravan, najširi između ušiju, ka njušci se ravnomerno sužava. Potiljna kvrga veoma slabo izražena. Čeona brazda srednje izražena. Stop slabo izražen. Obrazi nisu izraženi.
Njuška: Srednje snažna, ravnomerno se sužava. Snažna donja vilica. Ravan nosnik.
Nos: Kod crnih pasa-crn, kod duvan-braon pasa – braon (po mogućstvu što tamnije).
Usne: Suve i priležuće, kod crnih pasa su crne, kod duvan-braon pasa po mogućstvu što tamnije braon pigmentisane.
Zubalo: Snažno, potpuno i pravilno makazasto zubalo. Toleriše se klještasto. Jedan nedostajući i dupli P1, i nedostatak M3 se toleriše.
Oči: Prililično male, bademaste, nisu napred isturene, prema nosu postavljene nešto koso.
Živahnog izraza. Boja: kod crnih pasa – tamno braon do braon, kod duvan-braon pasa svetlije braon ali po mogućstvu što tamnije. Očni kapci dobro priležući, kod crnih pasa su crni, a kod duvan braon pasa su braon (po mogućstvu tamno) pigmentisani.
Uši: Usađene prililčno visoko i široko, viseće, u mirovanju nošene ravno, na obraze naležuće. Trouglaste, na vrhu blago zaobljene.Pri pozornosti u korenu podignute i ka napred usmerene, tako da posmatrano od napred i odozgo, glava sa ušima čilni upadljiv trougao.
Vrat: Srednje dug, snažan, suv.
Telo: Snažno, kompaktno.
Leđa: Srednje duga, čvrsta i ravna.
Sapi: Kratke, produžavaju ravno u nastavku leđne linije.
Grudi: Široke, duboke, dopiru do lakta, sa jasnim predgrudima. Grudna kost pruža se dovoljno daleko unazad. Poprečni presek je okruglo-ovalan.
Slabine: Kratke i dobro mišićave.
Stomak: Samo malo prikupljen.
Rep: Visoko usađen, snažan, srednje dužine, gusto odlakan. Nešto duža dlaka na donjoj strani. U kretanju zavijen usko iznad sapi, postrano ili u sredini nošen.
Noge: Snažne kosti.
Prednje noge: Dobro mišićave, posmatrano od napred ravne i paralelne. Nisu uske.
Plećke: Duge i koso postavljene.
Nadlaktice: Jednako duge ili nešto malo kraće od plećki. Ugao ka plećki nije tup. Laktovi dobro naležu.
Podlaktice: Ravne i suve.
Došaplje: Posmatrano od napred nalazi se u ravnom produžetku podlaktice. Gledano sa strane sasvim blago uglovano.
Šape: Kratke, zaobljene i zatvorene.
Zadnje noge Dobro mišićave. Gledano od pozadi ravne i paralelne. Nisu uske.
Butine: Prilično duge, sa potkolenicom prave otvoren ugao, u harmoniji sa uglovima prednjih nogu.
Potkolenice: Gotovo iste dužine ili malo kraće od butina. Ugao ka butinama nije tup. Suve i dobro mišićave.
Skočni zglob: Postavljen relativno visoko.
Došaplje: Vertikalno i paralelno, ni unutra ni napolje okrenuto. Zaperci moraju biti odstranjeni.
Šape: Kratke, zaobljene i zatvorene.
Kretanje: Snažan potisak, dalek iskorak.U kasu gledano od napred i od pozadi pravolinijsko kre- tanje nogu.
Dlaka: Dvostruka, čvrsta i priležuća.
Osobine dlake: Pokrovna dlaka gusta i sjajna. Podlaka gusta, crna, braon ili siva. Nepoželjna je prozračnost podlake. Toleriše se blaga talasastost dlake samo na grebenu i leđima ali je nepoželjna. Boja i oznake: Osnovna boja crna ili duvan-braon sa simetrično raspoređenim rđasto-braon i belim oznakama. Male rđastobraon oznake iznad očiju, na obrazima, na grudima (levo i desno u predelu ramenog zgloba), kao i na nogama, pri čemu rđastobraon uvek mora ležati između crnog, odnosno duvan-braon i belog. Bele oznake: dobro vidljiva bela lisa, koja se prostire od gornjeg dela glave i bez prekida se proteže preko nosnika i može obuhvatiti njušku, celu ili delimično. Belina se prostire od brade bez prekida do grudi. Belina je i na svim šapama i na vrhu repa. Toleriše se belina na potiljku ili polovina vratnog prstena. Toleriše se i tanka bela kragna ali je nepoželjna.
Veličina: Visina grebena mužjaka je 52-56 cm, toleriše se 50-58 cm. Ženke 50-54, toleriše se 48- 56.
Greške: Svako odstupanje od gore navedenog smatra se greškom, čije ocenjivanje stoji u tačnoj srazmeri sa stepenom izraženosti, uzimajući u obzir koliko štete napravi.
– Nedostajući polni tip
– Ispod i iznad mere
– Veoma duga ili neharmonična građa
– Veoma teška ili veoma laka glava
– Okruglasti gornji deo glave
– Prejako izražen stop
– Preduga, prekratka, tanka, špicasta njuška
– Ovnujski nosnik
– Prejako izražene usne
– Nedostatak više od 1xP1
– Podgriz, predgriz
– Prejako istureni obrazi
– Okrugle, buljave ili presvetle oči
– Entropijum, ektropijum
– Premale, prevelike, odstojeće, previsoko ili prenisko usađene uši
– Sedlasta, šaranasta leđa, nadgrađenost
– Isuviše prikupljen stomak
– Ravan ili bačvast grudni koš
– Nedostajuće predgrudi, prekratka grudna kost
– Meka došaplja
– Zečije šape, špicasti prsti
– Izvrnuti laktovi
– Nedovoljna uglovanost prednjih ili zadnjih nogu
– Kravlji stav
– Srpast rep
– Nekorektno kretanje (kratak korak, štulasto, ukrštajuće)
– Greške u oznakama: crne tačke na belom, prekinuta lisa, potpuna široka bela kragna na vratu, delimično belo na grudima, jasno iznad došaplja pružajuća belina (čizme), nedostatak belog na
šapama i na kraju repa.
– Slabost u naravi, nedostatak temperamenta, agresivnost
Isključujuće greške: Plave oči, brezaste oči, jednoznačno opušten rep, prelomljen rep, druga vrsta dlake osim duple, nedostajuća trobojnost, druga boja osim crne ili duvan-braon.