logo kinoloski savez

AMERIČKI KOKER ŠPANIJEL

Naziv rase: AMERIČKI KOKER ŠPANIJEL
Originalni naziv rase:AMERICAN COCKER SPANIEL
Br. Standarda: 167
Klasifikacija FCI: GRUPA VIII - RETRIVERI, CUNJAVCI I PSI ZA VODU

Opšti izgled: Koker španijel je najmanji član u grupi lovačkih pasa. Ima snažnu, kompaktnu građu, fino isklesanu plemenitu glavu i ukupno je potpuno uravnotežen pas idealne veličine. Stoji dobro uspravljen na ravnim prednjim nogama, pri čemu je leđna linija blago padajuća ka snažnim, primerno uglovanim, mišićavim zadnjim nogama. To je pas podoban za pozamašnu brzinu sjed- injenu sa velikom izdržljivošću. Pre svega mora biti neusiljen i radostan, zdrav, sveukupno dobro balansiran i u kretanju da pokazuje veliku sklonost ka radu. U svim delovima dobro balansiran pas je poželjan kao neko sa jakom suprotnošću između dobrih tačaka i mana.
Veličina: Idealna visina mereno na grebenu, za odraslog mužjaka je 38,10 cm, a za odraslu ženku

35,56 cm. Visina može varirati ±1,27 cm. Mužjaci iznad 39,37 cm i ženke iznad 36,83 cm, treba da budu diskvalifikovani. Mužjake ispod 36,83 cm i ženke ispod 34,29 cm, treba penalizovati. Visina se nalazi na vertikalnoj liniji koja počinje na najvišem mestu plećke i završava na zemlji, pri prirodnom stavu prednjih nogu i paralelnim došapljima zadnjih nogu prema srednjoj liniji.
Proporcije: Dužina od vrha grudne kosti do sedne kvrge je neznatno veća od dužine između najviše tačke grebena i zemlje. Telo mora biti dovoljno dugo da omogućava ravan i slobodan korak. Pas nikada ne deluje dugo ili nisko.
Glava: Dobro proporcionalna, mora biti primerena ukupnoj slici sjedinjeno sa sledećim:
Izraz: Inteligentan, oprezan, blag i istražujući.
Oči: Očna jabučica je okrugla i puna, pogled upravljen ravno napred. Ne leže duboko niti su bul- jave. Boja irisa je tamnobraon, uopšteno što je tamnije to je bolje.
Uši: Režnjaste, duge, fine kože, usađene ne iznad linije donjeg dela oka.
Lobanja: Zaobljena ali ne preterano, bez tendencije ka ravnom. Nadočni lukovi jasno prepoz- natljivi. Izražen stop. Kosti ispod očiju dobro isklesane. Bez izraženih obraza. Njuška je široka i duboka, sa ravnimi jednako dugim vilicama. Uravnoteženost postoji, kada je rastojanje od stopa do vrha nosa jednako polovini rastojanja od stopa do potiljne kvrge.
Nos: Dovoljno veliki, odgovara njušci, sa dobro razvijenim nozdrvama tipičan za lovačkog psa. Crn kod crnih, crnih sa paležom i crno belih, kod drugih boja nosa može biti braon, jetrena ili crna, što tamnija to bolja. Boja nosa je u harmoniji sa bojom ruba očnih kapaka.
Usne: Gornja usna je puna i dovoljno duboka da prekriva donju vilicu.
Zubi: Snažni i zdravi, nisu mali. Makazasto zubalo.
Vrat: Dovoljno dug i omogućava da nos lako dopre do zemlje, mišićav i bez opuštenog podgušnjaka. Uzdiže se snažno iz regije plećaka i postepeno konusno završava u spoju sa glavom. Gornja linija: Blago padajuća ka mišićavim zadnjim nogama.
Telo: Grudni koš je dubok, njegova najviša tačka nije višlja od laktova, napred dovoljno širok za prostrano mesto za srce i pluća, ipak ne toliko širok da ometa ravnu akciju prednjih nogu. Rebra duboka i dobro zaobljena. Leđa su snažna i postepeno blago padajuća od plećki ka korenu kupi- ranog repa, a on je usađen i nošen u nivou gornje linije leđa ili neznatno iznad, nikada uspravno kao kod terijera, i nikada tako nisko da ukazuje na plašljivost. U kretanju akcija repa je radosna. Prednji deo: Plećke su dobro iskošene i sa nadlakticama čine ugao od oko 90 stepeni što psu dozvoljava da na lak način ima dalek iskorak. Plećke su jasno ocrtane, kose, bez isticanja i tako postavljene da gornja tačka grebena pravi ugao koji omogućava, dalek rebarni luk. Gledano sa strane i pre vertikalnom stavu prednjih nogu, laktovi stoje vertikalno ka najvišoj tački lopatice. Prednje noge su paralelne, ravne, snažnih kostiju i mišićave, prisno priležu uz telo i stoje dobro ispod plećke. Kratko i snažno došaplje. Zaperke treba odstraniti. Šape kompaktne, velike, okrugle i čvrste sa dobro popunjenim jastučićima, ni unutra ni napolje okrenute.
Zadnji deo: Kukovi široki, sapi dobro zaobljene i mišićave. Gledano od pozadi, zadnje noge su paralelne, kako u kretanju, tako i u stavu. Zadnje noge su snažnih kostiju i mišićave, sa primerenom uglovanošću kolenog zgloba i snažnom, jasno ograničenom butinom. Koleni zglob je snažan i bez skretanja u kretanju i u stavu. Skočni zglob je znažan i dobro ispod postavljen. Zaperke treba odstraniti.
Dlaka: Kratka i fina na glavi, na telu srednje duga sa dovoljno podlake za zaštitu, uši, grudi, stom- ak, zadnja strana nogu, dobro su odlakane nešto dužom dlakom, ipak ne tako predugom da prave
linije koker španijela, budu prekrivene, da ne umanjuju kretanje, ili ukupan izgled i njegovu ulogu kao umereno odlakanog lovačkog psa. Osobine dlake su veoma značajne. Dlaka je svilasta, ravna ili neznatno talasasta i takvog kvaliteta da dozvoljava laku negu. Čupava, kovrdžava, ili vunasta dlaka treba biti strogo penalizovana. Nije poželjna upotreba električnog noža na dlaci leđa. Trimovanje, kojim se naglašava stvarna linija psa, treba tako uraditi da deluje prirodno koliko je to moguće.
Boja i oznake: Crna: Jednobojno crna, uključujući crna sa paležom. Crna treba da je smolasto crna. Nepoželjna su braon ili jetrena šatiranja. Nešto belog na grudima i/ili na vratu je dozvoljeno. Belina na svakom drugom mestu je diskvalifikacija.
Druge jednobojne osim crne: Variraju od najsvetlije krem do najtamnije crvene, uključujući braon i braon sa paležom. Boja treba da je jedinstvenog tona, a dozvoljena je svetlija boja na zastavica- ma.
Nešto belog na grudima i/ili na vratu je dozvoljeno. Belina na svakom drugom mestu vodi diskval- ifikaciji
Višebojni: Dve ili više jasnih, dobro jedna od druge odvojenih boja, jedna od njih mora biti bela: crno/bela, crveno/bela (crvena može varirati od najsvetlije krem do najtamnije crvene), braon/bela i mešano crnoo bela (sinjasta) ili crveno crna, uključujući svaku kombinaciju ovih boja sa paležnim oznakama. Poželjno je da paležne oznake budu na istim mestima kao kod crnih i drugih jednobojnih. Sinjastost je uređena kod višebojnih i može imati svaku boju. Treba diskvalifikovati 90% ili više jedne osnovne boje.
Paležne oznake: Boja paleža može se protezati od svetlo krem do najtamnije crvene i ograničena je na 10% ili manje od ukupne boje. Palež veći od 10% treba diskvalifikovati. Palež kod crnih ili drugih jednobojnih treba da se nalazi na sledećim mestima:
1. Jedna jasna paležna tačka iznad svakog oka.
2. Na stranama njuške i na obrazima.
3. Na unutrašnjim stranama ušiju.
4. Na svim šapama i/ili nogama.
5. Ispod repa.
6. Na grudima slobodno postavljen, prisutnost ili odsutnost ne treba penalizovati.
Paležne oznake koje se dalje nalaze ili nedostaju treba penalizovati. Palež na njušci koji se prostire na gore i spaja se takođe treba kažnjavati. Nedostatak paležnih oznaka, kod crnih ili drugih jed- nobojnih na specifičnom mestu, kod pasa sa paležom treba diskvalifikovati.
Kretanje: Koker španijel iako je najmanji lovački pas, mora posedovati tipično kretanje lovačkog psa. Preduslov za dobro kretanje je uravnoteženost između prednjeg i zadnjeg dela. On „gura“ jakim, punim snage zadnjim nogama i u predelu plećki i prednjih nogu tako je građen da nes- metano izbacuje napred noge i uravnotežava potisak. Pre svega njegovo kretanje je koordinirano, punog zamaha i neumorno. Mora se kretati uz osvajanje prostora. Preteranu živahnost ne treba zameniti sa korektnim kretanjem.
Temperament: Uravnotežen, bez znakova agresiviteta.
Diskvalifikacije
Veličina: Mužjaci iznad 39,37, ženke iznad 36,83 cm.
Boja i oznaka: Predviđene boje i kombinacije boja, jedino su prihvatljive. Sve druge boje i kom- binacije boja su diskvalifikacija.

Crna: Bele oznake osim na grudima i vratu.
Drugi jednobojni sem crnih: Bele oznake osim na grudima i vratu.
Višebojni: 90% ili više jedne osnovne boje.
Paležne oznake:
1. Kada ih je više od 10%.
2. Nedostatak paležnih oznaka kod crnih i drugih jednobojnih na specifičnim mestima.
N.B. Mužjaci moraju imati dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.