logo kinoloski savez

ALJASKI MALAMUT

Naziv rase: ALJASKI MALAMUT
Originalni naziv rase:ALASKAN MALAMUTE
Br. Standarda: 243
Klasifikacija FCI: GRUPA V - ŠPIC TIP I PRIMITIVNI TIP PASA

Opšti izgled: Aljaski malamut je pas snažne građe, dobro razvijenog grudnog koša, jakog i kom- paktnog tela. Krsta nisu oskudna. Pokrovna dlaka gusta, oštra, dovoljno duga da obezbedi zaštitu gustoj i vunastoj podlaci. Duga je od 2,5-5 cm, kada je pas dobro odlakan. Malamut je uravnotežen u nastupu i to držanje ukazuje na aktivnost, obazrivost i radoznalost. Glava je velika, uši klinaste i uspravne – načuljene kada je pas pozoran. Njuška je masivna i blago se smanjuje u debljini od korena do nosne pečurke, nije ni šiljata ni duga, ali ni suviše zarubljena.U akciji stav malamuta je ponosan, glava pravo napred usmerena a oči prodorne. Obeležja sa lica stvaraju karakterističnu crtu. Sastoji se od „kape“ koja pokriva glavu i maske koja je obično belosivkaste boje i koja pokri- va ostali deo lica. Kombinacije maski nisu retke. Rep je zakićen perjanicom i nošen na leđima ne kao rep lisice ni kao uvojak već baš kao lelujava perjanica. Malamuti su različitih boja, ali obično vučije sivi ili crno beli. Šape su kao reketi (hodaljke za sneg), zbijene i guste, sa debelim jastučićima i izgledaju zatvoreno i kompaktno. Prednji udovi su pravi, sa jakim skeletom. Zadnji udovi su veliki i snažni, umereno uglovanih skočnih zglobova i bez kravljih stavova. Leđa su ravna, blago nagnuta od grebena ka bedrima. Krsta ne treba da budu kruta i meka pa da ometaju kretanje koje treba da bude lako i neusiljeno. Telo i izraz odaju izdržljivost i inteligenciju. Malamut, po svom držanju ima izgled vuka, ali je izraz blag i svedoči o nežnoj prirodi.
Temperament: Aljaski malamut je nežan pas, prijateljski raspoložen i vrlo privržen ljudima. On je odan i požrtvovan drug, razdragan kada ga pozovete, ali upečatljivo dostojanstven u zrelim god- inama.
Glava: Treba da pokaže visok stepen inteligencije. Velika je i snažna, u poređenju sa drugim rasama „prirodna“ ali treba da bude proporcionalna telu, tako da pas ne izgleda trapavo i grubo. Lobanja: Treba da je široka između ušiju i da se postepeno sužava ka očima. Umereno je zaoblje- na između ušiju, poravnjava se prema obrazima, koji treba da su osrednje ravni. Trebalo bi da pos- toji blaga brazda između očiju. Gornja linija lobanje i donja, linija njuške su paralelne i spojene blagom kosinom – stopom.
Njuška: Treba da je snažna i masivna u odnosu na lobanju. Blago se smanjuje i sužava ka nosnoj pečurki. Usne su priležuće. Nosna pečurka je crna. Gornja i donja vilica su velike da bi nosile snažne zube. Zubalo je makazasto i nikada ne sme da bude predgrizač ili podgrizač.
Oči: Bademaste, boje kestena, osrednje veličine za svoj oblik, iskošene. Poželjno je da su što tam- nije.
Uši: Srednje veličine, male u odnosu na lobanju. Gornja polovina je trouglastog oblika sa blago zaobljenim vrhom. Dovoljno su udaljene i smeštene na spoljnoj ivici zadnjeg dela lobanje. Niži deo uha spaja se sa lobanjom u nivou spoljnog ugla oka pa se čini kao da se krajnja tačka uha udal- java od lobanje. Uspravne uši su usmerene blago ka napred. Visoko usađene uši su mana.
Vrat: Snažan i lepo građen.
Telo: Grudni koš treba da je snažan i dubok, trup snažan i zbijen, ali krsta ne treba da budu krat- ka. Leđa ravna, blago nagnuta ka bedrima. Krsta su mišićava, ali ne kratka da ometaju lako i ritmično kretanje koje je uslovljeno snažnim podsticajem zadnjeg dela. Suviše duga krsta koja sav- ijaju leđa su mana. Nema prekoračenja težine.
Noge: Lopatice treba da su umereno iskošene. Prednje noge su mišićave sa snažnim kostima. Podlaktice su uspravne do došaplja koja su kratka i čvrsta i skoro vertikalna, gledano iz profila.
Šape treba da su kratke i zbijene, prsti zbijeni i izvijeni u obliku luka, jastučići debeli i otporni, nokti kratki i jaki. Mora da postoji zaštitna dlaka između prstiju. Zadnje noge treba da su velike i bedra izrazito mišićava. Skočni zglob je umereno uglovan, koleni zglob veliki i snažan. Gledano od pozadi zadnje noge su prave, a u akciji treba da su potpuno u liniji sa položajem prednjih. Noge malamuta treba da svedoče o opštoj snazi i izvanrednoj snazi potiska. Svi znaci nesavršenosti nogu i šapa u stanju mirovanja ili akcije treba da se smatraju kao ozbiljna mana. Peti prsti na zadnjim nogama su mana i treba ih odstraniti.
Rep: Srednje usađen i sledi liniju kičme, bogat krznom i nošen na leđima kada pas ne radi. Ne oblikuje prsten koji leži na leđima i nije snabdeven kratkom dlakom ni nošen kao lisičija četka već kao lelujava perjanica.
Dlaka: Pokrovna dlaka malamuta treba da je oštra, uspravna i gusta oko vrata. Njena dužina je promenljiva, kao i dužina podlake. Uopšteno, dlaka je umereno kratka sa strane tela i u sredini a povećava se oko plećki i na vratu, dužinom leđa i na sapima kao i na zavesicama i perjanici. Dlaka je mnogo kraća i ređa preko leta, za vreme linjanja.
Boja: Uobičajene boje kreću se od svetlo sive do crne sa prelaznim nijansama. Dlaka je uvek bela na donjim delovima trupa delovima nogu i delovima koji obrazuju masku. Oznake treba da su u obliku kape ili maske na licu. Beline na čelu, ogrlici i oko očiju su dozvoljene, ali jedna boja isprekidana na telu ili kao mrlja ili fleka od blata je za odbacivanje. Treba raditi na selekciji između ujednačene boje i mrlja. Jedina jedinstvena boja koja se javlja kod malamuta je sasvim bela.
Veličina: Postoji prirodna lepeza veličina u rasi. Psi koji se traže za rad su: 63,5 cm / 38 kg – za mužjake i 58,5 cm 34 kg. za ženke. Pa ipak razmatranje veličine ne treba da je važno za tip i pro- porcije koji diraju u funkciju lopatica, grudnog koša, šapa, pokreta. Ako se smatra da su psi jed- naki u tipu, proporcijama i funkciji pobediće onaj pas koji najpribližnije odgovara traženoj veličini.
Važno: Prilikom ocenjivanja malamuta njihova funkcija vučnih pasa za teške tovare treba da ima prioritet nad svim ostalim. Sudija treba da predstavi duh koji je ovoj rasi svojstven, duh vučnih pasa koji vuku teške terete, što za posledicu ima da su to psi snažne građe, sazdani od snage sa nogama bez mana, dobrim šapama, razvijenog dubokog, grudnog koša, sa snažnim plećima, pravilnog kretanja i ostalog neophodnog za efikasno izvršenje svog zadatka. Oni nisu psi za odmeravanje brzine pri takmičenju sa manjim nordijskim rasama. Malamuti su vučni psi za teške terete i konkurentni su kada je u pitanju snaga i izdržljivost i sve karakteristike jedinke, uključujući i temperament koji ovome smeta treba smatrati kao ozbiljnu manu. Na osnovu izložene upotrebe mane bi bile: prelomljene šape, svi znaci slabosti nogu, defektna došaplja, strme plećke, loša uglo- vanost, ukrućen ili neusklađen hod, nedostatk supstance nerazvijen grudni koš, teško telo ili slab skelet, osrednje opšte proporcije i sl.
Skala bodova:
Opšti utisak 20
Glava 15
Telo 20
Noge i kretanje 20
Šape 05
Dlaka i boja 10
Rep ……………………………………….. 10 UKUPNO 100
Eliminaciona mana: Plave oči
N.B. Mužjaci treba da imaju oba testisa potpuno spuštena u skrotum.